Pressmeddelande Företagslyftet

Logotyp Företagslyftet

Länsstyrelsen lanserar Företagslyftet för att öka lönsamheten hos landsbygdsföretag i Norrbotten

Företagslyftet är ett initiativ inom ramen för Norrbottens livsmedelsstrategi, Nära Mat, som ska ge norrbottniska landsbygdsföretag kunskaper och insikter inom företagsledning för att kunna utveckla sina verksamheter. Företagslyftet löper till 2025 och erbjuder bland annat föreläsningar, workshops, företagsbesök, erfarenhetsutbyte, podcasts och studieresor.

Under våren 2022 presenterades Norrbottens livsmedelsstrategi, Nära Mat, i reviderad form som tar sikte mot 2030. Den utgår ifrån visionen Mer norrbottnisk mat på tallrikarna. Nu lanseras projektet Företagslyftet som en del i genomförandet av Nära Mat. Det är ett initiativ som ska ge fler företag på landsbygden men också i livsmedelskedjan verktygen som behövs för att utveckla och driva en hållbar verksamhet ur ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Företagslyftet fokuserar på strategisk företagsledning och erbjuder bland annat föreläsningar, workshops, podcasts, företagsbesök och studieresor som ska öka kompetensutvecklingen och innovationsförmågan hos Norrbottens landsbygdsföretagare.

– Det gröna näringslivet är fyllt av passionerade entreprenörer och lantbrukare. Samtidigt vet vi att det kan vara en utmaning att ta nästa steg med sin verksamhet när tid och andra resurser kanske inte räcker till. Med Företagslyftet vill vi göra företagande roligt och enkelt. Vi bjuder in Norrbottens landsbygdsföretagare till olika aktiviteter som ska hjälpa dem att skapa en mer effektiv produktion och högre lönsamhet, för att hela Norrbotten ska leva, säger Ove Karlsson, Landsbygdsdirektör.

Idag jobbar närmare 7000 personer i den norrbottniska livsmedelssektorn. Det innefattar bland annat lantbruk och primärproduktion, livsmedelsförädling, distribution, handel, restaurang- och caféverksamheter samt offentliga kök. Med Företagslyftet vill Länsstyrelsen gärna se ett ökat utbyte mellan aktörerna i värdekedjan som kan bidra till att skapa fler jobbtillfällen.

– Landsbygdsföretag av olika karaktär har goda möjligheter att växa tillsammans genom att öka samarbetet, lära och inspireras av varandra. Med våra samlade kunskaper inom företagsledning kan vi ta oss an gemensamma utmaningar och bidra till ett bättre företagande. Vi är övertygade om att det är ett viktigt tillvägagångssätt för att i förlängningen bygga en mer cirkulär ekonomi och öka antalet arbetstillfällen på landsbygden, säger Hulda Wirsén, projektledare.

Företagslyftet kommer fokusera på strategisk företagsledning. Det innefattar till exempel kurser och föreläsningar inom ämnen som marknad, produktion, ledarskap, ekonomi och strategi. Den första träffen är en uppstartskonferens som är planerad till den 22 februari på Boden Business Park. Där kommer deltagarna få ta del av intressanta föredrag från framgångsrika företagsledare, erfarenheter från Kanada och information om vad som är på gång inom Företagslyftet.

– Det känns väldigt roligt att komma i gång och jag ser fram emot att få lära känna alla våra fantastiska entreprenörer här i Norrbotten. Tillsammans skapar vi en konkurrenskraftig landsbygd, avslutar Ove Karlsson, Landsbygdsdirektör.

Anmälan till Företagslyftet kan göras via Nära Mat-webben www.naramat.nu eller Länsstyrelsen i Norrbottens webbplats. Information kommer också spridas löpande via sociala medier, exempelvis instagramkontot @nara_mat.

Frågor?
Kontakta projektledare Hulda Wirsén, 010-225 52 55 eller hulda.wirsen@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Norrbotten logotyp EU logotyp