Officiell statistik för livsmedelskedjan

Jordbruksverket presenterar nu officiell statistik för livsmedelskedjan, både nationell sådan men också länsvis. Statistiken är tänkt att vara till hjälp bland annat när regionala handlingsplaner och strategier ska revideras. Den ska göra det lättare att prioritera bland åtgärder för att nå livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig näring i hela landet. Materialet skapar också möjlighet för aktörer i de olika länen att göra jämförelser utifrån samma grund.

Fördjupa dig gärna i materialet, som finns att hitta på Jordbruksverkets webbplats.