Offentliga måltidens betydelse för barns och äldres hälsa

Tillbakablick – sommarläsning

Under hösten 2019 arrangerades konferensen “Offentliga måltidens betydelse för barn och äldres hälsa” av Nära Mat i samverkan med Piteå kommun. En mycket bra och uppskattad dag. På plats fanns närmare 80 deltagare från hela länet. Programmet var både varierande och inspirerande och berörde ämnen som folkhälsa, hållbar och lokal mat, matsvinn och offentlig upphandling. Inledningstalare var Linus Sköld (S) som sitter i Riksdagens utbildningsutskott och föredragshållare i programmet var Livsmedelsverket, SLU, Nära Mat (Länsstyrelsen i Norrbotten), Region Norrbotten och Ödeshögs kommun. Dagen avslutades med ett panelsamtal där olika frågeställningar och reflektioner kunder diskuteras tillsammans med konferensdeltagarna.

Livsmedelsverket har i sin blogg gjort en fin sammanfattning av dagen med en kort film som vi rekommenderar er att se

Linus Sköld och Marita Björkman föreläser på scen
Linus Sköld var inledningstalare och presenterades av Marita Björkman som under dagen agerade moderator tillsammans med Hulda Wirsén.
Händer som håller i en broschyr och ett anteckningsblock
Kostråden Hitta Ditt Sätt i norrbottnisk tappning presenterades av Malin Sand och Joanna Hansson från Folkhälsocentrum, Region Norrbotten
Ulrika Backlund och Anna-Karin Quetel föreläser på scen
Ulrika Backlund och Anna-Karin Quetel från Livsmedelsverket
Hulda Wirsén föreläser på scen
Hulda Wirsén presenterar Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi och lämnar sedan över ordet till Elisabeth Öberg som redogör för de miljömässiga fördelarna med Norrbottnisk och svenskproducerad mat.
Gunnar Jonsson föreläser på scen
Gunnar Jonsson, Nära Mat, presenterar sig kort och projektet Hållbar livsmedelskompetens i skolan.
Christoffer Malefors föreläser på scen
Christoffer Malefors från SLU doktorerar på ämnet matsvinn och höll i ett mycket uppskattat föredrag
Vitkål och morötter från Sverige på lunchbuffé
Lunchen skyltades med ursprung på råvaran.
Broschyrer från Livsmedelsverket och Nära mat
Hulda Wirsén och Helena Lundberg samtalar
Hulda Wirsén och Helena Lundberg, Piteå kommun, har tillsammans planerat och jobbat med förberedelser inför dagen.