Nya tag i Nära mat

Att öka självförsörjningsgraden av livsmedel är en högst aktuell fråga som nu arbetas med över hela landet. I Norrbotten var vi tidigt ute och sjösatte Nära mat, Norrbottens livsmedelsstrategi. Arbetet har följts med stor entusiasm både i länet och nationellt där Nära Mat vid flera tillfällen lyfts fram som ett föregångsexempel. Nu tar vi steget vidare genom nyrekryteringar, extra satsningar inom trädgård och kunskapslyft i skolan. Låt oss presentera Elisabeth Öberg, Hulda Wirsén och Gunnar Jonsson.

Gruppbild på Elisabeth Öberg, Hulda Wirsén och Gunnar Jonsson som står utomhus i ett vintrigt landskap

Hulda Wirsén, Samordnare

”En fungerande livsmedelsproduktion är helt grundläggande för samhället. Frågan har äntligen aktualiserats på nytt genom våra livsmedelsstrategier efter att ha upplevts som nedprioriterad under flera decennier. Det har blivit en säkerhetspolitisk fråga men är alltjämt också en existentiell förutsättning. Att kunna äta näringsriktig kost som producerats på ett hållbart sätt är inte längre någon självklarhet, varken globalt eller regionalt. I Norrbotten har vi fantastiska odlingsjordar, vi har god tillgång till rent vatten och miljömässigt hållbara produktionsmetoder. Något vi kan vara stolta över, som vi skall värna om och lyfta fram. Vi behöver däremot fler producenter och producenterna behöver förutsättningar för att kunna öka sin produktion. Frågan är komplex och det finns inte enskilda lösningar eller aktörer i ett sådant arbete.

Vi är många som tillsammans måste jobba mot samma mål: Mer norrbottnisk mat på tallrikarna!”

Kontaktuppgifter:
hulda.wirsen@lansstyrelsen.se
010-225 52 55

Elisabeth Öberg, Trädgårdsrådgivare

”Att stärka trädgårdsnäringen är ett prioriterat område. Kosten har stor påverkan på folkhälsan och i dagsläget äter norrbottningarna ’för mycket korv och för lite grönsaker’. Att producera och konsumera mat hänger ihop. Vi vill öka tillgängligheten av grönsaker, frukt och bär från Norrbotten. Efterfrågan på närodlat och lokalt ökar, men marknadskrafterna räcker inte till för att öka produktionen. Det behövs både nya odlingsföretag och att utveckla de befintliga. Detta måste ske genom samarbete mellan företag, organisationer, offentliga aktörer, handeln m.fl. Där kommer jag in som en kunskapsresurs, för att stärka olika utvecklingsprojekt. Jag har i över 20 år jobbat med forskning, försök och utveckling av trädgårdsföretag. Om du har idéer och förslag är du välkommen att höra av dig.”

Kontaktuppgifter:
elisabeth.oberg@lansstyrelsen.se
010-225 56 80

Gunnar Jonsson, Rådgivare hållbar livsmedelskompetens i skolan

”Det är viktigt med kunskap om varifrån vår mat kommer. Särskilt viktig är denna kunskap bland barn och ungdomar. Mitt arbete kommer att inriktas mot att jobba tillsammans med lärare och elever för att få tillstånd en långsiktig kunskapsuppbyggnad om lokal livsmedelsproduktion med bäring på livsmedelsstrategin. Det finns en strävan efter närmare samarbeten mellan skolor och aktörer i den norrbottniska matproduktionen, exempelvis att utveckla koncept för gårdsbesök, studiebesök eller temadagar. Jag har tidigare arbetat inom lärarutbildning vid Luleå tekniska universitet och har framförallt sysslat med forskning och undervisning om lärande för hållbar utveckling. Jag kommer parallellt med uppdraget i Nära mat att ha kvar några mindre uppdrag för universitetet. Det är bra, inte minst därför att kunskap om livsmedelskedjan behöver utvecklas även inom lärarutbildningen. Kontakta mig gärna om du har tankar och idéer.”

Kontaktuppgifter:
gunnar.jonsson@lansstyrelsen.se
010-225 55 66