Nu startar strategiarbetet

Råvaror som produceras i Norrbotten håller en hög säkerhet och kvalitet i såväl nationell och internationell jämförelse. Ändå är länet långt ifrån självförsörjande på mat. Bara under de senaste tjugo åren har självförsörjningsgraden sjunkit från 50 till 20-25 procent. För att säkerställa en varaktigt ökad produktion av bra mat i Norrbotten startar nu arbetet med att ta fram en gemensam livsmedelsstrategi för regionen.

Vid en krissituation där mattransporterna blockeras är matbutikernas hyllor i Norrbotten tomma efter tre till fyra dagar. Det är en direkt effekt av att självförsörjningsgraden har halverats de senaste tjugo åren.

Orsakerna till vår minskade självförsörjning på mat är många. En orsak är bristande kommunikation, tror Victoria Sjöholm-Jansson, lantbruksdirektör på Länsstyrelsen i Norrbottens län:

De råvaror som produceras i Norrbotten är innehållsmässigt och säkerhetsmässigt mycket bra och produktionen bidrar till mervärden i länet. Vi som värnar den nära maten behöver bli bättre på att kommunicera det.

För att säkerställa en såväl varaktigt ökad produktion av bra mat i Norrbotten som en regional livsmedelsförsörjning ska en gemensam livsmedelsstrategi tas fram. Nyckelorden i arbetet med den gemensamma livsmedelsstrategin är nära samverkan, delaktighet, kreativa processer och bred dialog med hela livsmedelskedjan och inte minst med politiker på lokal och regional nivå.

Ett antal seminariedagar med olika teman ska hållas under det kommande halvåret, vilket bildar grunden till den gemensamma strategin. Personer från bland annat livsmedelskedjans aktörer, livsmedelshandeln, rådgivningsorganisationer, utbildningsinstanser, finansiärer, landsbygdsorganisationer och politiker bjuds in till seminarierna.

Delaktighet är nödvändigt i utformning av en gemensam strategi. Ju fler som är delaktiga i processen, desto större kraft får den. Vi vet att det finns näst intill obegränsat med lust, engagemang, möjligheter, kreativitet och värdefulla kunskaper hos människor som får vara med att påverka, säger Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör på Norrbottens läns landsting.

Första seminariet, där projektet tar avstamp i nuläget, hålls i Storforsen 13-14 oktober. Bakom arbetet med Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat ligger länsstyrelsen, landstinget, kommunförbundet och LRF i Norrbottens län.