Nu får du träffa lokala matproducenter i Nära Mat podden!

Nu lanserar Länsstyrelsen i Norrbotten Nära Mat podden! Målet är att öka den lokala försörjnings förmågan av mat och självklart, att inspirera till mer norrbottnisk mat på tallriken.

Som en del i arbetet med Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat lanseras nu ett poddprogram med samma namn. Nära Mat podden bjuder på samtal med drivna producenter, kreativa entreprenörer och spännande aktörer i livsmedelsbranschen i norr. Programledare är Hulda Wirsén, samordnare för Nära Mat på Länsstyrelsen i Norrbotten.

– Att jobba med podd som nytt forum känns superspännande. Vi vill ju öka kunskapen om vår mat och livsmedelsproduktion i norr, både för att öka konsumtionen men vi behöver också fler som producerar mat i norra Sverige. Vi hoppas att podden bidrar till att öka förståelsen för våra producenters förutsättningar och att fler vill producera mer mat från norr, säger Hulda Wirsén.

Den mat som kommer från Norrbotten är riktigt bra. Men vi tillverkar på tok för lite! Visste du att för 20 år sedan så var länet självförsörjande på mat till 50 %? Idag är den förmågan nere på 20–25 %. Målet med Nära Mat podden är att inspirera fler att ta klivet in i livsmedelsbranschen samt att lyfta olika exempel på redan etablerade aktörer som vill dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Podden riktar sig också till näringslivet, politiker och tjänstemän som jobbar med frågor kring livsmedel och näringslivsutveckling.

– Vi vill se att fler livsmedelsföretagare kan både etablera sig och utvecklas på ett hållbart sätt – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. En hållbar livsmedelskedja bygger på att alla länkar fungerar. Vår livsmedelsproduktion i norra Sverige bidrar dessutom till en hållbar utveckling för hela samhället, konstaterar Hulda Wirsén.

Det första programmet släpps måndagen den 28:e september, då får lyssnaren följa med till grönsaksodlaren Emma Isaksson, 25 år, som har sin odling i Hemmingsmark, Piteå.

– Det finns stor potential att bli fler grönsaksodlare i länet. Mark finns det ju gott om och jag vill gärna också bygga ett större växthus. Det känns spännande, säger Emma Isaksson.

I podden berättar hon om sin resa samt diskuterar vilka utmaningar hon ser som nyetablerad grönsaksodlare. Avsnitten släpps en gång i månaden och producent samt tekniker är entreprenören och journalisten Malin Winberg.

– Det känns både roligt och viktigt att jobba med Nära Mat podden. Varje program spelas in på plats hos våra gäster vilket skapar en live-känsla som jag älskar. Jag hoppas att programmen kan bidra till att sprida kunskap och att skapa mer engagemang för något som vi alla är beroende av, nämligen mat! säger Malin Winberg.

Mer information om Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi

Norrbottens livsmedelsstrategi vänder sig framför allt till livsmedelskedjans aktörer, livsmedelshandeln, rådgivningsorganisationer, forsknings- och utbildningsinstanser, offentlig sektor, finansiärer, landsbygds organisationer och inte minst lokala och regionala politiker.

Nyckelorden vid framtagandet av Nära Mat har varit nära samverkan, delaktighet, kreativa processer, en bred dialog med hela livsmedelskedjan och med politiker på lokal och regional nivå.

I styrgruppen ingår Susanne Friberg, Länsstyrelsen i Norrbotten, Monica Lejon, Region Norrbotten, Anita Lindfors, Norrbottens Kommuner och Lars Ericsson, LRF Norrbotten.

För mer information om Nära Mat podden, vänligen kontakta:

Hulda Wirsén
Programledare och samordnare Nära Mat
Tel 010-225 52 55
hulda.wirsen@lansstyrelsen.se

Malin Winberg,
Producent
Tel 0730-63 26 16
malin@malinwinberg.se

Avsnittet finansieras av: Länsstyrelsen i Norrbotten, Sparbanken nord och Längmanska företagarfonden.

Nära Mat podden avsnitt 1: Grönsaksodlaren Emma Isaksson