Njalle rihpestibie – Mat i Syd

Ett matprojekt som tar sin utgångspunkt i det sydsamiska traditionella mathantverket. Projektet kan sammanfattas i information och utbildningsinsatser och experimentella aktiviteter som ska öka näringsbasen och öka intresset för mathantverk och samisk mat.

Projektledare: Gustaf Jillker
Projektägare: Slow Food Sápmi och Røyrvik kommune
Finansiärer: Sametinget i Sverige och Norge, Interreg IV A NORD SÁPMI. Kommuner: Nordland, Nordtröndelag, Sörtröndelag, Willhelmina, Storuman, Strömsund, Östersund, Åre, Berg och Härjedalen.
Samverkanspartners: Luonddu Biebmu, Renlycka, Visit Sápmi, Gaaltije, Västerbottens läns museum, Saemien Sijte, Sijte Jarnge, Samernas utbildningscentrum, Eldrimner

Startdatum: 2012-01-01
Slutdatum: 2014-12-29

Slow Food Sápmi logotyp