Nils-Olof Rehnman: “Det behövs mer än ett fint dokument”

Halvbild på personer vid konferensbord

Nils-Olof Rehnman, ekologisk mjölk- och köttbonde på Blomfeltsgården i Ale var med på Nära Mat-prat, tredje anhalten. Vad stannade kvar i dig efter seminariet?
– Det var många deltagare, både bönder och politiker och tjänstemän i bra mix. Dagen hade bra föredrag överlag och det blev bra diskussioner.

Hur viktigt är det att vi har en livsmedelsstrategi för Norrbotten?
– Den är väl viktig, men det behövs mer än ett fint dokument.

Vad tycker du, rent spontant, är det viktigaste som behöver ändras för att vi ska få mer norrbottnisk mat på tallrikarna?
– Framför allt en långsiktig och bra jordbrukspolitik från såväl EU och svenska regeringen, så att man vet vilka förutsättningar som gäller. Sen behöver den allmänna lönsamheten upp ett snäpp för att vi ska kunna upprätthålla eller till och med öka vår produktion. Trenden att folk vill köpa lokalt och ekologiskt kommer nog att öka hursomhelst.

Vad kan du påverka utifrån din roll idag?
– Jag kan visa min omgivning att det går att bedriva lönsam animalieproduktion. Under året ska jag utöka min produktion.

Vad gör vi bra redan i dag?
– Vi har en del starka lokala varumärken som Norrmejerier, Nyhléns Hugosons och Norrbottensgården, men annars är det rätt tunt.

Trendanalytikern Anna Ottosson berättade vid första seminariet att ekologiskt är en fortsatt växande stark trend. Under tredje seminariet uppmanade bland andra Thomas Zobel från Luleå tekniska universitet och Jörgen Naalisvaara från länsstyrelsen att fler att satsa på ekologiskt. Du har gjort ett aktivt val – din mjölkgård har varit ekologisk sedan 2001. Vilket råd vill du ge dina kollegor i Norrbotten?
– Det går bättre än man tror att ställa om till ekologisk produktion tycker jag, men många tvekar i alla fall. Har man bara rimliga förutsättningar på sin gård tycker jag att man inte behöver tveka, men man måste ju tro på det man gör.

Några planer på biogasanläggning och året runt-odling av grönsaker?
– Nej, inte för tillfället. Jag har redan en fliscentral för uppvärmning.

Vad har du själv för norrbottnisk mat på din tallrik hemma?
– Potatis och eget kött, och egna grönsaker under säsong. Jag saknar mer lokala ekologiska grönsaker.

Nästa Nära Mat-prat är sista anhalten. Då knyts säcken ihop och ramarna för Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat presenteras. Kommer du?
– Jag kommer nog om inget annat kommer i vägen. Det blir i så fall en intressant dag att se om vi kan få till en vettig livsmedelsstrategi för Norrbotten.