Nära Mat-prats slutstation: Livsmedelsstrategin & grundstenarna

Under sju månader har vi haft tre seminarier med inspel från verkligheten, och med utrymme för kreativa processer där tankar och idéer har fått mötas och diskuteras. Nu har vi nått slutstationen.

Det här avslutande seminariet knyter ihop säcken. Styrgruppen för Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat berättar om resultatet från seminarierna och de grundstenar som utgör länets livsmedelsstrategi. Några av grundstenarna har också fått utgöra ramen för dagens föreläsningar.

Arbetet tar inte slut i och med Nära Mat-praten. Nu ska livsmedelsstrategin kompletteras, förankras, putsas och ansas. Innan sommaren är den komplett med tydlig handlingsplan och tidsplan, där ansvariga är utsedda. Därefter blir det verkstad tämligen omedelbart.

Vi vill att du kommer. Vi behöver dig. Att skapa en gemensam livsmedelsstrategi för Norrbotten gör vi enbart med gemensamma krafter och delaktighet.

Läs inbjudan: Livsmedelsstrategin och grundstenarna

Slutstationens huvudtalare

JAN-OVE NYMAN, VERKSAMHETSLEDARE FINSKA ÖSTERBOTTEN berättar om arbetet, innehållet och resultaten i Österbottens regionala livsmedelsstrategi, en strategi som ska säkra livsmedelsproduktionen, folkhälsan och självförsörjningen i norra Finland.

RIKARD NILSSON, FOOD EVOLUTION, är den meriterade kocken från Skåne som tillsammans med Christer Paulsson berättar om idén bakom Food Evolution, om vikten av samarbete och om möjligheten att påverka vad människor äter och dricker.

ULF SUNDGREN, TREND BAGERI, valde samarbete som metod för att råda bot på den skriande bristen på kallskänkor. Fyra caféföretag tog initiativet till Sveriges första lärlingsutbildning för kallskänkor.
I arbetet med att ta fram Norrbottens livsmedelsstrategi vänder vi oss framför allt till livsmedelskedjans aktörer, livsmedelshandeln, rådgivningsorganisationer, forsknings- och utbildningsinstanser, offentlig sektor, finansiärer, landsbygdsorganisationer och inte minst lokala och regionala politiker.