Klimatmötet i Paris är avslutat. Men klimatfrågan är högst aktuell, även för oss i Norrbotten. Energifrågan är viktig. Transportfrågan likaså. Ja, egentligen är allt viktigt som bidrar till att göra vår livsmedelsproduktion och konsumtion mer hållbar – såväl miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Men hur gör vi? Och vad gör vi först?

Vårt tredje Nära Mat-prat hålls den 26 januari på Sunderby folkhögskola i Luleå. Dagen innehåller inspel från verkligheten, men också utrymme för kreativa processer där tankar och idéer möts och diskuteras. Där din klokskap och era behov skapar en gemensam konkret livsmedelsstrategi. Och där väl utarbetade handlingsplaner gör att idéerna blir verklighet i framtiden.

Vi vill att du kommer. Vi behöver dig. Att skapa en gemensam livsmedelsstrategi för Norrbotten gör vi enbart med gemensamma krafter och delaktighet.

Läs inbjudan: Den hållbara maten och energiförsörjningen.

Tredje anhaltens huvudtalare

KAJ TÖRÖK, FUTERRA, pratar om vad hållbarhet egentligen är, och hur det påverkar produktionen, konsumtionen och marknadsföringen av livsmedel.

En meteorolog från SMHI låter oss ta del av deras framtidsanalyser – hur klimatet och odlingsbetingelserna ändras i omvärlden, och hur vädret kommer att förändra Norrbotten.

ARNE SMEDBERG, BIOFUEL REGION, berättar om transporternas stora betydelse för en hållbar livsmedelsproduktion och vad som händer här i norr.

MARCUS SÖDERLIND, EKOLOGISK GRÖNSAKSODLARE från Småland och mjölkbonden HERBERT NYMAN med biogasanläggning i Alterdalen, berättar hur överskottsvärme från grannens biogasanläggning får tomaterna att mogna i växthuset.

JANNE LINDER, BIOTOTAL, pratar om deras erfarenheter och möjligheter att uppnå ett bättre kretsloppssystem, bland annat genom att använda rötslam och biogödsel.

Dessutom medverkar Ulrika Lundberg från Energikontor Norr, länsstyrelsens Ylva Sardén och Mikael Bredefeldt, LTU:s Thomas Zobel samt en representant för Piteå kommun.

I arbetet med att ta fram Norrbottens livsmedelsstrategi vänder vi oss framför allt till livsmedelskedjans aktörer, livsmedelshandeln, rådgivningsorganisationer, forsknings- och utbildningsinstanser, offentlig sektor, finansiärer, landsbygdsorganisationer och inte minst lokala och regionala politiker.

Kommande seminarium är Nära Mats fjärde anhalt och slutstation. Då berättar vi om resultatet från seminarierna och hur grundstenarna för Norrbottens livsmedelsstrategi ser ut. Notera redan nu 13 eller 14 april i din kalender.