Nära Mat-prat, första anhalten: Nuläget och framtiden

Vi vill att du kommer. Vi behöver dig. Att skapa en gemensam livsmedelsstrategi för Norrbotten gör vi enbart med gemensamma krafter och delaktighet.

Nuläget är en bra första anhalt på resan. Vart står vi nu? Vilka förutsättningar har Norrbotten? Och vad behöver vi göra?

Här är några av huvudtalarna under första anhalten:

SÖREN PERSSON, livsmedelsstrateg på LRF har analyserat nuläget och utmaningarna för det gröna näringslivet i Norrbotten.

ANNA OTTOSSON, kostexpert, författare och trendspanare berättar om mattrender och hjältar.

SVEN LINDGREN, Civilförsvarsförbundet och ordförande för Hushållningssällskapet Sverige, pratar om vikten av att Sverige har en livsmedelsstrategi med ett samlat ansvar för livsmedelsförsörjningen.

Dessutom medverkar Carina Roos från Polarbröd, Norrmejeriers Henrik Wahlberg, Magnus Nilsson från Nyhléns Hugosons, grönsaks- och bärodlaren Elisabeth Öberg och Annika Nordstrand från landstingets Folkhälsocentrum, med flera.

Det här är bara början. Nästa seminarium, som hålls i november, handlar om framtidens livsmedelsförsörjning och nya innovationer. I januari 2016 träffas vi för att prata om hållbarhet, energi och klimat.

I arbetet med att ta fram Norrbottens livsmedelsstrategi vänder vi oss framför allt till livsmedelskedjans aktörer, livsmedelshandeln, rådgivningsorganisationer, forsknings- och utbildningsinstanser, offentlig sektor, finansiärer, landsbygdsorganisationer och inte minst lokala och regionala politiker.

Hör av dig till oss om du vill vara med på resan!