Hur utvecklar vi framtidens livsmedel? Vilka innovationer och utvecklingsmöjligheter är på gång? Hur kan våra unika smakupplevelser paketeras och säljas bättre?

Vårt andra Nära Mat-prat hålls den 2 december på Björsbygården i Luleå. Dagen innehåller inspel från verkligheten, men också utrymme för kreativa processer där tankar och idéer möts och diskuteras. Där din klokskap och era behov skapar en gemensam konkret livsmedelsstrategi. Och där väl utarbetade handlingsplaner gör att idéerna blir verklighet i framtiden.

Vi vill att du kommer. Vi behöver dig. Att skapa en gemensam livsmedelsstrategi för Norrbotten gör vi enbart med gemensamma krafter och delaktighet.

Andra anhaltens huvudtalare:

BODIL CORNELL, ELDRIMNER, ger bland annat sin bild av hur vi kan utveckla framtidens livsmedel och skapa unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet utifrån lokala råvaror. Eldrimner är ett nationellt mat- och resurscentrum.

ELIN RÖÖS, SLU, forskar om hållbar mat och kosthållning. Här berättar hon om hur vi kan använda jordbruksmark och andra resurser så resurseffektivt som möjligt, och vilken kost vi då får.

ERIC PERSSON, KONCEPT- OCH DESIGNBYRÅN CROSSOVER CREATIVE, berättar om skillnaden mellan att sälja produkter och att sälja produkter med mervärden.

Dessutom medverkar SSR:s Fredrik Juuso, Swedish Laplands Graeme Richardson, Agro Park Öjebyns Sara Byström, Norrbottens Kustfiskareförbunds Reinhold Andefors samt Eva Gunnare, matkreatören från Essense of Lapland.

I arbetet med att ta fram Norrbottens livsmedelsstrategi vänder vi oss framför allt till livsmedelskedjans aktörer, livsmedelshandeln, rådgivningsorganisationer, forsknings- och utbildningsinstanser, offentlig sektor, finansiärer, landsbygdsorganisationer och inte minst lokala och regionala politiker.

I januari 2016 träffas vi för att Nära Mat-prata om hållbarhet, energi och klimat.