”Ät mer lokalproducerat” uppmanar Länsstyrelsen Norrbotten

Pressmeddelande 2019-09-23

Den mat vi äter, var och hur den framställs har en stor inverkan på både klimat, hälsa och regional välfärd. Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi, visar att det finns en enkel och hållbar väg framåt, nämligen att handla lokalproducerat så ofta det bara går. Och det bästa av allt: norrbottnisk mat är bland den renaste i världen och gör gott för människa, djur och natur.

– Vi vet att många vill bidra till en hållbar utveckling men upplever att det är svårt att veta vad och hur man ska göra. Därför lanserar vi nu informationssatsningen ”Mer norrbottnisk mat på tallriken”, säger samordnaren för Nära Mat på Länsstyrelsen Norrbotten, säger Hulda Wirsén och fortsätter:

– Genom att handla rätt mat kan norrbottningen bidra till ett minskat klimatavtryck, ökad tillgång på renare och mer hälsosamma livsmedel, fler arbetstillfällen och en levande landsbygd samtidigt som man kan servera en renare, hälsosammare och säkrare mat till familj och vänner.

Informationssatsningens övergripande budskap är att i första hand välja norrbottnisk mat. I andra hand svenskt samt i tredje hand miljömärkt importerad mat.

Genom ett antal filmer för sociala medier där några av länets matproducenter medverkar: bönder, fiskare, renskötare, odlare och förädlare samt via webbplatsen www.mernorrbottniskmatpatallriken.nu, Facebook och Instagram kommer de många fördelarna med den norrbottniska maten presenteras.

På webbplatsen kommer man även visa hur man hittar den lokala maten på exempelvis gårdsbutiker och lokala marknader tillsammans med fördjupade rapporter och forskning.

– ”Mer norrbottnisk mat på tallriken” är ett konkret och viktigt bidrag från Norrbotten till de globala målen i Agenda 2030, avslutar Hulda Wirsén.

Vill ni vara med på vår webb?

De producenter som önskar vara med på webbplatsen anmäler sig genom ett mail till naramat.norrbotten@lansstyrelsen.se med namn, kontaktuppgifter, ev hemsideadress, en kort presentation av företaget/gården, vilka varor som erbjuds och var dessa finns att köpa.

Evenemang och aktiviteter riktade till konsument vill vi också publicera på denna webb. Anmäl era aktiviteter, tex. betessläpp, marknader, skördefester och dyl till naramat.norrbotten@lansstyrelsen.se så lägger vi upp dessa i kalendariet på webbplatsen.

För mer information, kontakta

Hulda Wirsén, Länsstyrelsen Norrbotten, samordnare Nära Mat
hulda.wirsen@lansstyrelsen.se, 010-225 52 55