Nära Mat medverkar vid Landsbygdskonferens Pite Älvdal ”Kust till Fjäll”

26-27 oktober äger den första landsbygdskonferensen för utveckling av Piteå älvdal rum, med Piteå som värd. 

Konferensen erbjuder föreläsningar, goda exempel och mycket annat inom lantbruk, besöksnäring, försörjningsgrad, profilering, service och utveckling och syftar till att stärka Piteå älvdal som geografiskt utvecklingsområde.
 
Den vänder sig till kommuner, politiker, regionala- och nationella myndigheter, näringsliv, akademi och intresseorganisationer som arbetar med landsbygdsfrågor, livsmedel och näringsliv.
 
Nära Mat samverkar och medverkar med olika aktiviteter, bl a föreläser samordnare Malin Naess tillsammans med kocken Sara Dupuich om hur vi når visionen ”Mer norrbottnisk mat på tallrikarna” och Företagslyftet (affärsutveckling för landsbygdsföretag) kommer att finnas på plats.
 
Datum: 26 – 27/10 2023
Plats: Christina Kultur, Piteå
Pris: Kostnad för ideella föreningar är 1299 sek/per person inklusive moms
övriga deltagare 1999 sek/per person exklusive moms.