Mikael Kivijärvi: “Vi behöver tänka innovativt”

Halvbild på Mikael Kivijarvi

Mikael Kivijärvi är vd på Hushållningssällskapet, har gärna revbensspjäll och älgköttbullar från norrbottniska råvaror på tallriken, och tycker att arbetet en regional livsmedelsstrategi är ett bra och viktigt initiativ.
– En gemensam strategi med tydliga mål är viktigt för att vi ska kunna kraftsamla våra resurser. När vi får en gemensam målbild är det också lättare att se var insatserna måste göras.

Du var med på förra Nära Mat-prat, som handlade om framtidens mat och nya lösningar. Vilka tankar stannade kvar hos dig från seminariet?
– Vikten av att ha kontakt med marknaden och veta vad den vill ha, vikten av att hålla en hög kvalitet och mötet med alla företagare som verkligen älskar sina matprodukter.

Vad tycker du, rent spontant, är det viktigaste som behöver ändras för att vi ska få mer norrbottnisk mat på tallrikarna?
– Vi behöver jobba med konsumenter. Det är vardagskonsumenten som tar de stora volymerna. Norrmejeriet och deras långsiktiga arbete med att föra fram lokalproducerade produkter är en bra förebild.

Vad kan du påverka utifrån din roll i dag?
– Vi på Hushållningssällskapet jobbar för att primärproduktionen inte ska sjunka ännu mer. Det gör vi genom rådgivning och olika mindre utvecklingsprojekt

Bodil Cornell från Eldrimner pratade om äkta mathantverk. Hur ser det ut med mathantverket i Norrbotten?
– Arbete med löjrommen är exemplariskt. Här finns många lärdomar att ta till vara. Vilken är nästa produkt att jobba med? Älvsik? Netting?

– Vi behöver tänka innovativt och utveckla våra lokala produkter mot en större marknad. Vi får inte bli alltför småskaliga utan måste vara beredda på att jobba med lite större volymer för att komma in på intressanta marknader. Kanske är det läge för en gemensam organisation som tar in beställningar och lägger ut dem på företag för att kunna hålla volymer.