Mer ska bli mat! Webbinarium: Hur du som primärproducent kan minska svinnet i produktionen.

Hur kan vi minska livsmedelsförluster i primärproduktionen?

Länsstyrelsen i Västerbotten erbjuder ett webbinarium 3 oktober om hur du som producent kan bidra till en mer hållbar livsmedelskedja.

Livsmedelsförluster i primärproduktionen leder till ekonomiska förluster för producenter och onödig miljö- och klimatpåverkan. Alla förluster går inte att undvika men genom att känna till och optimera matproduktionens flöden bidrar du till en mer robust livsmedelskedja.

Tid: 3 oktober kl 14.00-15.30
Plats: Digitalt
Kostnad: Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag: 26 september