Mer norrbottnisk mat och dryck i offentliga kök!

Den 19 oktober är det den offentliga måltidens dag i Sverige. En dag då kommuner och regioner uppmärksammar maten som serveras inom barn-, äldre- och handikappomsorg, på skolor och på sjukhus. De offentliga måltiderna är betydelsefulla på många sätt och utgör en stor del av den totala konsumtionen av livsmedel. Därför har det också stor betydelse var maten kommer ifrån.

Lokal mat för hållbara samhällen

Maten vi konsumerar har en stor påverkan på vårt samhälle och miljön. Det betyder att vi med maten som verktyg kan påverka samhället och miljön i en positiv riktning.

Genom att välja mat som producerats lokalt bidrar vi bland annat till att stärka det lokala företagandet, öka försörjningstryggheten, öka den biologiska mångfalden och till att skapa attraktiva livsmiljöer för både stad och landsbygd. Vi sparar dessutom på andra länders resurser av mark och grundvatten.

Grönsaker och bär från Norrbotten innehåller också generellt mer smak och näring, grödor för både människor och djur innehåller mindre bekämpningsmedel och en god djurhållning med låg användning av antibiotika gör att vi slipper multiresistenta bakterier.

Genom att välja lokalt producerad mat kan vi bidra till ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle – i linje med Nära Mats strategi och de globala målen för hållbar utveckling.

Mer norrbottnisk mat på tallrikarna

Norrbottens livsmedelsstrategi, Nära Mat, är den regionala motsvarigheten till den nationella livsmedelsstrategin. Den tar hänsyn till länets specifika förutsättningar och utgör en plattform för utveckling fram till och med 2030. Bakom Norrbottens livsmedelsstrategi står Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens kommuner, Region Norrbotten och Lantbrukarnas Riksförbund.

Visionen är Mer norrbottnisk mat på tallrikarna. Norrbottens livsmedelsstrategi har 6 strategiska mål och en handlingsplan som omfattar åtgärder inom hela livsmedelskedjan. Många med koppling till den offentliga maten med allt från planering, upphandling och inköp av lokala livsmedel, till folkhälsofrågor, beredskapsarbete och kunskapshöjande aktiviteter för personal och elever i skolan.

Genom samverkan och gemensam riktning kan vi tillsammans skapa mer hållbara livsmedelssystem i Norrbotten – och länets offentliga aktörer kan visa vägen!

MATtanken organiserar Offentliga måltidens dag. I Norrbotten har 7 kommuner samt Region Norrbotten anmält aktiviteter på MATtankens webb där du kan se vad som händer i din kommun.

Förskolebarn äter morotsstavar.
Norrbottniska morötter på tallrikarna?
Glad manlig kock i storkök.
Mer norrbottniska råvaror i offentliga kök gör skillnad för en hållbar utveckling i länet.