Mer närproducerad mat i butik & på restaurang

Projektet ska skapa plattformar och mötesplatser för livsmedelsproducenter och inköpare på restaurang och i butik att kunna träffas, bygga nätverk (digitalt eller fysiskt) samt utveckla samarbeten för att underlätta inköp och försäljning. Inom dessa plattformar kommer fokus även ligga på att identifiera flaskhalsar och öka kompetensen/insikten bland deltagarna om att det inte behöver vara komplicerat att handla närproducerat. I förlängningen hoppas vi att man ska vilja ansluta sig till en digital handelsplattform för att korta livsmedelskedjorna i branschen.

Projektledare: Jessica Lindberg, Piteå kommun
Finansiering: Jordbruksverket
Samarbetspartners: Projekt Gröna Näringar och Noah local food

Morötter