Majvor Sjölund: “Livsmedelsproduktion, hållbarhet och utveckling är grenar på ett och samma träd”

Person som sitter vid ett konferensbord

Majvor Sjölund, ordförande för Centerpartiet Norrbotten och kommunpolitiker i Piteå, var med på senaste Nära Mat-prat, som handlade om hållbar mat och energiförsörjning:

– Jag skulle vilja säga att en livsmedelsstrategi för Norrbotten är en förutsättning om länet ska utvecklas hållbart.

Det som stannade kvar i Majvor Sjölund efter dagen var tankar på följderna av ett förändrat klimat och på hur sårbart vårt samhälle egentligen är.

– I takt med att mer jordbruksmark blir omöjlig att bruka på grund av översvämningar och miljöproblem, kan konflikter uppstå. Då är livsmedelsförsörjningen en av de första svårigheterna som möter oss.

Hur viktigt är det att vi har en livsmedelsstrategi för Norrbotten?

– Jag skulle vilja säga att det är en förutsättning om länet ska utvecklas hållbart. Det finns många aspekter på varför jag ser det så viktigt med denna strategi. För det första måste vi aktivt arbeta för att behålla mjölk- och köttproduktion i länet, vilka idag har en mycket tuff situation.

– Eftersom vi i Norrbotten har så utmärkta förutsättningar att producera högklassiga livsmedel med ytterst liten miljöpåverkan, tack vare vårt klimat, så måste vi aktivt med olika strategier stödja en fortsatt produktion. På köpet får vi ett öppet landskap och en livskraftig landsbygd som är attraktiv för både besökare och fastboende.

– Ur trygghetssynpunkt är det också bra att producera livsmedel i närområdet, i händelse av ofred. Livsmedelsproduktion, hållbarhet och utveckling är grenar på ett och samma träd.

– Jag har stora förhoppningar på att slutresultatet så småningom blir bra och hoppas att vi där också finner mål för vilken självförsörjningsgrad vi vill uppnå i Norrbotten av olika livsmedel.

Vad tycker du, rent spontant, är det viktigaste som behöver ändras för att vi ska få mer norrbottnisk mat på tallrikarna?

– Den enskilt viktigaste frågan är att offentliga upphandlare, kommuner och landstinget, strävar efter att alltid handla lokalproducerat så långt det går. Vår lagstiftning ställer krav på att våra kossor och grisar ska ha det bra. Men när det kommer till upphandling frågas mest efter priset och då blir det kött ifrån djur som är stinna av antibiotika och som stått travade på varandra. Det är dubbelmoral enligt mig.

Vad kan du påverka utifrån din roll idag?

– I min roll som politiker har jag fått igenom skärpta djurskyddskrav vid upphandling i min kommun och jag arbetar fortsatt för att göra upphandlingarna bättre för små leverantörer.

Vad gör vi bra redan i dag?

– Jag tycker att idén med att ta fram en livsmedelsstrategi genom att involvera politiker och intressenter är mycket bra. Det visar på viljan att faktiskt vidta åtgärder som stimulerar en ökad produktion i länet och det är mycket lovvärt.

Länsstyrelsens Ylva Sardén efterlyste större politiskt mod. Även Biofuel Regions Arne Smedberg pratade om den svenska politiska fegheten. Hur vill du ingjuta livsmedelsmod bland dina kollegor inom politiken – över alla partigränser och nivåer?

– Som politiker måste vi lyfta blicken och försöka se helheten. Ibland måste vi peka ut vägen även om alla inte vill följa med, men vi har fått medborgarnas förtroende att arbeta för en ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. För mig förenas dessa i en regional agenda för ökad produktion. Det ger ökade skatteintäkter till länet, det minskar miljöpåverkan och det ger trygghet för medborgarna.

Vad har du själv för norrbottnisk mat på din tallrik hemma?

– Jag älskar kött i alla dess former och äter mycket älg eftersom jag är jägare. Jag odlar min egen potatis och väljer självklart Norrmejeriers produkter. Flygsjuka grönsaker kan jag vara utan. Tyvärr äter jag inte ofta fisk trots att jag bor vid en sjö.