Magnus Nilsson: “Smaken är den viktigaste parametern för hög betalningsvilja”

Helbild på person inför som talar inför publik

Magnus Nilsson, vd på matproducenten Nyhléns Hugosons, var med på Nära Mat-prat, tredje anhalten. Hans starkaste intryck var från hållbarhetskommunikatören Kaj Töröks föreläsning.

– Han påminde oss alla om att vi jobbar med livsmedel och då är smaken den absolut viktigaste parametern för en hög betalningsvilja.

Hur kommer det sig att du har varit med på alla tre seminarierna?

– För mig och Nyhléns Hugosons är det viktigt att vara delaktiga i denna typ av arbete, då Norrland och Norrbotten är vår hemmamarknad. Vi vill också vara aktivt med och bidra med våra erfarenheter och kunskaper.

– Samtidigt har seminarierna haft bra program och intressanta föreläsare. Det är utmärkta mötesplatser att träffa andra i branschen; lantbrukare, kunder, politiker, experter, inspiratörer och andra.

Hur viktigt är det att vi har en livsmedelsstrategi för Norrbotten?

– Det är alltid viktigt att ha en strategi oavsett om det gäller en regional livsmedelsstrategi eller en företagsverksamhet. Men det viktigaste är alltid att man gör det man har sagt i strategin vilket leder till utveckling och bättre resultat.

Vad tycker du, rent spontant, är det viktigaste som behöver ändras för att vi ska få mer norrbottnisk mat på tallrikarna?

– Vi behöver bli ännu bättre på att tydliggöra ursprung, kvalitet och smak samt stärka relationen med konsumenterna och matgästerna i Norrbotten genom att berätta vår unika historia, skapa känslor och lojalitet.

Vad kan du påverka utifrån din roll idag?

– Jag tror att vi påverkar mycket redan idag då Nyhléns Hugosons är en av Norrlands ledande matproducenter, med egen tillverkning av prisbelönta, lokalproducerade kött- och charkprodukter. Vi har ett nära samarbete med bönder runt om i Norrland för att värna om den lokala matproduktionen.

– Vi satsar på att utveckla och sprida det norrländska mathantverket. För oss betyder det rejäl mat gjord på de bästa råvarorna, god djuromsorg och duktiga medarbetare.

Vad gör vi bra redan i dag?

– Det finns redan idag många duktiga lantbrukare, gårdsbutiker, restauranger och livsmedelsproducenter som varje dag jobbar med och framhåller mervärdena i maträtter och produkter som är närproducerade.

Hållbarhetskommunikatören Kaj Török sa att 40 procent av svenskarna försöker ta in hållbarhet i sina inköp. Trendanalytikern Anna Ottosson berättade vid första seminariet att ekologiskt är en fortsatt växande stark trend. Hur tänker Nyhléns Hugosons framåt i de här frågorna, rent strategiskt?

– Vi jobbar löpande med dessa frågor och har ett högt fokus på kvalitet, miljö och djuromsorg. Vi vill vara ett långsiktigt hållbart företag som löpande utvecklar sitt erbjudande med innovativa produkter.

Vad har du själv för norrbottnisk mat på din tallrik hemma?

– Jag och familjen försöker äta så mycket lokalproducerat vi kan när det gäller kött, chark, fisk, grönsaker och mejeriprodukter. Vi är nog en typisk barnfamilj där tiden är knapp på vardagen och då är ju enklare rätter att föredra. Sedan blir det lite mer avancerade rätter till helgerna.

Nästa Nära Mat-prat är sista anhalten. Då knyts säcken ihop och ramarna för Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat presenteras. Kommer du?

– Givetvis kommer jag att närvara. Jag ser verkligen fram emot att ta del av summeringen och förslag på aktiviteter som bidrar till utvecklingen av en hållbar och långsiktig livsmedelsproduktion i Norrbotten.