Lansering av nya webbplatsen!

Välkomna till vår nya webbplats!
Vi har tagit fram en ny webbplats för Nära Mat, vilket känns fantastiskt roligt. Den ger oss nya möjligheter att kommunicera allt arbete som sker i Norrbotten. Kommunikation och information är centrala delar i arbetet med Nära Mat eftersom vi är så många människor och aktörer som berörs av matens väg från jord till bord.

Nyheter på webbplatsen är vår “projektbank” som ni hittar under fliken “Rapporten, underlag och projektbank”. Här sammanställer vi både pågående och avslutade projekt som finns och har koppling till Nära Mats åtgärdsprogram. Vi lägger gärna in fler projekt än de som finns idag, så hör av er om ni har jobbat med utvecklingsarbete som är kopplat till Nära Mats vision och åtgärdsprogram. Projektbanken har varit efterfrågad under lång tid och kan också ses som en del i uppföljningsarbetet.

Under fliken “Skola och undervisning” kommer du som pedagog kunna ta del av matnyttiga tips, pedagogiska exempel och utbildningsmaterial som i skrivande stund arbetas fram tillsammans med bland annat lärarprogrammet vid LTU och Region Norrbotten. Syftet med denna del av webben är att pedagoger i förlängningen själva skall kunna jobba med att öka kunskapen om vår norrbottniska och svenska mat hos länets barn och unga.

Webbplatsen är nu också “tillgänglighetsanpassad” vilket i praktiken innebär att vi kommer kunna hantera de nya lagkrav som kommer under hösten 2020 för webbplatser.

Vi hoppas nu att ni kommer ha stor glädje av dessa förbättringar och att vi tillsammans kan fortsätta att jobba framåt i detta långsiktiga arbete.

Hälsningar,
Hulda Wirsén med kollegor!