Jordbrukets klimatanpassning

Jordbrukets klimatanpassning är en nödvändigt för vår livsmedelsförsörjning. En ny rapport från KSLA och SLU Future Food diskuterar jordbrukets anpassning. Hulda Wirsén, samordnare för Nära Mat, har deltagit i arbetet.

Med klimatförändringarna är jordbrukets anpassning till klimatet en överlevnadsfråga. Det tydliggjordes inte minst av den rekordvarma och torra sommaren 2018, som dessutom föregicks av en osedvanligt blöt höst och vinter, med missväxt och foderbrist som följd.

Rapporten ”jordbrukets klimatanpassning”, nr 9 i SLU Future Foods rapportserie, är en slutrapport framtagen av Kommittén för jordbrukets anpassning (KLIMA) vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) i samarbete med SLU Future Food. Grunden för rapporten är dels diskussioner i kommittén men även sex öppna seminarier på KSLA, två studieresor samt workshops med inbjudna experter.

Rapporten diskuterar den klimatanpassning som behövs för att växtodling och djurproduktion i det svenska jordbruket ska kunna producera livsmedel i tillräcklig mängd. Slutsatserna skall också utgöra ett underlag för SLU Future Food att utveckla samarbeten och nya forskningsfrågor relaterade till jordbrukets klimatanpassning.

Läs rapporten Jordbrukets klimatanpassning här