Jan Unga: “Mina tallrikar berättar historier från min barndom och mina rötter”

Jan Unga

Jan Unga, du är landsbygdsutvecklare på Luleå kommun och du var med på Nära Mat-prats andra anhalt. Vad stannade kvar i dig efter seminariet?
– Det som egentligen fastnade är hur mycket det finns att ta upp runt lokalproducerat livsmedel! Då menar jag inte bara produkterna utan jag tänker också på berättandet – upplevelserna kring det lokalproducerade.

Hur viktigt är det att vi har en livsmedelsstrategi för Norrbotten?
– En livsmedelsstrategi betyder jättemycket för strategiska satsningar för lokalproducenternas utveckling. Det blir i sin tur ett viktigt verktyg för landsbygdsutvecklingen. De här insatserna går hand i hand. Dessutom kan livsmedelsstrategin underlätta vad gäller upphandlingsfrågor. I Luleå kommun är vi så gott som klara med en livsmedelspolicy som ska säkerställa att livsmedlen håller hög kvalitet samt att det går att ställa krav utifrån upphandlingarna av livsmedel. Det kommer säkerligen att gynna de lokala livsmedelsproducenterna.

Vad tycker du, rent spontant, är det viktigaste som behöver ändras för att vi ska få mer norrbottnisk mat på tallrikarna?
– Fler matproducenter som vågar satsa. Det gör man när man också får sålt sina produkter. Som jag sade tidigare, allt går hand i hand.

Kan du påverka det utifrån din roll i dag?
– Absolut, det är en av nyckelfrågorna i min roll som landsbygdsutvecklare.

Vad gör vi bra redan i dag?
– Just att lyfta fram de matproducenter som redan finns på arenan. Att dessa kopplas ihop med bland annat besöksnäringen.

Bodil Cornell från Eldrimner pratade under dagen om mathantverk. På vilket sätt kan mathantverk som företeelse stärka landsbygden?
– Jag har redan nämnt upplevelsen kring våra lokalproducerade livsmedel. Som exempel fick vi höra en fantastisk föreläsare i Eva Gunnare. Vi behöver marknadsföra de duktiga matproducenterna ytterligare, de och deras produkter är försäljningsbara i allra högsta grad.

Vad har du själv för norrbottnisk mat på din tallrik hemma?
– Eftersom jag har samiska rötter så är det renköttet i alla dess former som man hittar på min tallrik. Mina tallrikar har oändligt många historier från min barndom och mina rötter. Viltköket behöver lyftas betydligt mycket mer, här är jag jätteglad för Biergos inträde på matarenan.

Nästa Nära Mat-prat handlar om den hållbara maten och energiförsörjningen. Kommer du?
– Jag kommer självklart. Jag har också försökt marknadsföra så att vi blir fler från Luleå kommun.