Inspireras av Lisa Lemke

Lisa Lemke är en inspiratör av stora mått. Som kock, matkreatör, entreprenör och företagare, känd från TV och med en hel drös utgivna kokböcker är hon en framgångsrik företagare med Skrea Backe och Prostens Pizza som två pärlor på den halländska landsbygden.
 
Bara det att hon kallar Skrea Backe för möjligheternas kulle är en hint om Lisa Lemkes synsätt som kan sammanfattas med ”allt gaur” (”allt går” med halländsk touch). Mentaliteten innan hon kom inflyttandes till Falkenberg hade nämligen varit den motsatta: ”Det gaur inte”. Men falkenbergarna hade gjort en mental förflyttning genom ett projekt som syftade till att se möjligheter, Broar över, en förflyttning som sedan togs vidare genom Broar vidare. Den nya, positiva inställningen var en absolut nödvändighet för det som komma skulle med fokus på samarbeten och samverkan.
 
Istället för att se på andra företagare i samma bransch som konkurrenter väljer Lisa att se dem som kollegor, eller konkullegor. En geografisk närhet underlättar för samarbeten och det är viktigt med goda exempel på samarbeten. För gott samarbete nämner Lisa några viktiga punkter:
 
  • Våga dela
  • Våga vara sårbar
  • Krävs en relation
  • Krävs kommunikation
  • Förstå varandras förutsättningar
 
Som företagare är hon modig och uppmanar andra till att testa – för vad är det värsta som kan hända? Hon beskriver sig själv som ”misslyckelärd” med välutvecklad magkänsla. Och hon söker sig hela tiden framåt och efter vad som ska bli nästa mål, för, som hon säger, ”man får aldrig bli fat and happy”. Men det är viktigt att välja rätt idéer och att bygga grunden väl för att kunna växa.
 
Något som är viktigt är hållbarheten i alla dess bemärkelser, att vara hållbara som människor inte minst. Lisa lyfter personalen och deras välbefinnande som en avgörande faktor för framgång och säger: ”Vi är en livsplats, inte en arbetsplats”. Hon tror på tillhörighet, delaktighet och medskapande.
 
Lisa lyfter också platsen och grannarna som viktiga framgångsfaktorer och pratar om att en ny landsbygd växer fram. Det handlar om äkthet, att vara äkta – inte perfekt – för att bli hållbar som människa och leva ett härligt liv. ”Det ska inte vara svårt”.