Innovation – ett nummer med stort fokus på livsmedelssektorn

Innovation är en bilaga till Svenska Dagbladet som gavs ut i februari 2022. I detta nummer presenteras flertalet artiklar, från hela landet, med framstående företag och aktörer i livsmedelssektorn. Nära Mat är en av dessa aktörer.

Läs tidningen digitalt via denna länk!