Inbjudan tredje anhalten – Kunskap om hållbar mat och folkhälsa

Den 25 mars träffas vi digitalt för den tredje anhalten i vår revideringsprocess av Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi. Rubrik för dagen är “Kunskap om hållbar mat och folkhälsa”.

Vi kommer få ta del av ny forskning och inspiration av både nationella och regionala representanter. Vi fördjupar oss i hållbara produktionssystem, pedagogik och livsmedelskunskap i skolan, samisk mat och hälsa, Norrbottningarnas hälsa i nuläget och inspel kring hållbara kostvanor.  Vi får också ta del av vad som gjorts inom detta område fram tills idag på regional nivå. Dessutom deltar alla deltagare i en workshop för att bidra med input till strategins nya åtgärdsprogram.

Moderator: Malin Winberg, journalist och entreprenör

Anmälan gör du här (senast 19 mars):

Länk till anmälan

Konferensen sänds digitalt, den är kostnadsfri och vänder sig till livsmedelskedjans aktörer, livsmedelshandeln, rådgivningsorganisationer, forsknings- och utbildningsinstanser, offentlig sektor, finansiärer, landsbygdsorganisationer och lokala och regionala politiker.

Program den 25 mars:

08.20 Inloggning och tekniktest

08.45 Inledning
Malin Winberg, Moderator
Hulda Wirsén, Samordnare Nära Mat
Länsstyrelsen i Norrbotten

09.00 Hållbar livsmedelskompetens i skolan
Gunnar Jonsson, Skolpedgog, Länsstyrelsen och Luleå tekniska universitet
Gunnar Jonsson

09.20 Vad innebär en hållbar livsmedelskedja?
Ola Thomsson, Koordinator för Sustainable Diets from Sustainable Production Systems
Sveriges Lantbruksuniversitet
Porträttbild på Ola Thomsson

09.40 Frågestund till Ola

09.50 Bensträckare 15 min

10.05 Våra norrbottningars hälsa och kostvanor
Malin Sand, Leg dietist (på bild) och Marianne Öhman, Analytiker,
Region Norrbotten
Porträttbild på Malin Sand

10.30 Samisk kost och hälsa

Lena Maria Nilsson, Forskningssamordnare,
Umeå Universitet
Porträttbild på Lena Maria Nilsson

10.50 Bensträckare 10 min

11.00 Att kommunicera hållbarhet som företagare
Karin Bodin, VD Polarbrödsgruppen
Halvbild på Karin Bodin

11.15 Workshop – 45 min

12.05 Sammanfattning av dagens innehåll

12.15 Avslut

Visionen Mer norrbottnisk mat på tallrikarna nås genom att matproducenter, konsumenter och samhället kommer närmare varandra. Arbetet gör vi steg för steg, i stort och i smått. Vi gör det med gemensamma krafter. Utan samarbete kommer vi ingenstans.

Varmt välkomna!