Inbjudan till digital bransch träff för mjölkföretagare den 16 mars 2021

Inbjudan till digital bransch träff för mjölkföretagare den 16 mars 2021

Länsstyrelsen vill gärna ha en direkt dialog med länets mjölkföretagare med syfte:
– Informera om förstärkningar i landsbygdsprogrammet
– Fokusera på områden i nya CAP 2023 – 2030
– Fånga upp kompetensutvecklingsbehov för kommande aktiviteter i livsmedelsstrategin och landsbygdsprogrammet för ökad konkurrenskraft

Vi ser fram mot träffen där vi har direktkontakt mellan oss!
Norrmejerier har varit behjälplig med att sprida aktiviteten.

Anmäl dig senast den 14 mars till landsbygdsstod.norrbotten@lansstyrelsen.se
så skickar vi ut en länk till mötet.

Program:

12:45 Test uppkoppling

13:00 Välkommen till bransch träff!
Ove Karlsson enhetschef Landsbygdsenheten, och
Hulda Wirsén ansvarig för livsmedelsstrategin Norrbotten ”Nära mat”

13:05 Information förstärkta Landsbygdsprogrammet 2021 – 2022 – nya möjligheter
Sara Borgström Landsbygdsenheten
Information, frågor o diskussion om investeringsstöd, förädlingsstöd, startstöd m.m.

13:20 EU CAP 2023 – 2030, hur påverkas Norrbotten – fokus på några viktiga områden?
Ove Karlsson
Frågor, diskussion

13:35 Jordbruket och Civilförsvaret
David Ström Enheten för samhällsskydd

13:50 Utmaningar i mjölkföretagandet – Inledning till gruppdiskussioner
– Hur hantera det inre förbättringsarbetet i företaget? – Hur hantera risker?
– Vilket behov av kompetensutveckling behöver ni för stärkt konkurrenskraft?
– Kompetensutveckling som påverkar, inspirerar och skapar effekt?
– Vilken kompetensutveckling ger er mest?

14:30 Redovisning och sammanfattning

14:55 Avslutning

Välkomna!

Länsstyrelsen NorrbottenNära Mat logotypEU logotyp