Inbjudan till andra anhalten – Nya marknader, konkurrenskraftig mat och energi

Den 2 februari träffas vi för den andra anhalten i vår revideringsprocess av Norrbottens livsmedelsstrategi, Nära Mat. Då ser vi fram emot ert deltagande!

Rubriken för dagen är “Nya marknader, konkurrenskraftig matproduktion och energi” där både regionala och nationella representanter deltar i programmet. Vi kommer bland annat få inspel kring hur man kan jobba mot mer konkurrenskraftiga företag men också få veta mer om det finska och det svenska beredskapsarbetet. Dessutom får vi ta del av erfarenheter från ett av projekten som jobbar med grön energi i livsmedelskedjan och vad ett ägarskiften på gårdsnivå kan innebära.

Moderator: Malin Winberg, journalist och entreprenör

Program 2 februari 2021

9.45 – 10.00 Incheckning/Inloggning

10.00 – 10.30 Inledning

Ida Karkiainen (S) Riksdagsledamot bördig från Haparanda

Hulda Wirsén, Samordnare Nära Mat

10.30 – 10.45 Utvecklad företagsledning är nyckeln till lönsamt företagande
Utveckling av företagsledningsfrågor vid SLU var Oves senaste arbete, som också har mångårig erfarenhet på området inom branschen. Ove Karlsson, Länsstyrelsen i Norrbotten

10.45 – 11.15 Hur kan producentens konkurrenskraft stärkas?
Att jobba med intäkter, marknad och omvärldsanalys för ökad konkurrenskraft i branschen.
Tomas Isaksson och Kristina Bergman, IUC Kalmar

11.20 – 11.40 Finsk beredskap och livsmedelsförsörjning
Axel Hagelstam, Försörjningsberedskapscentralen 

 11.40 – 11.50 Beredskap och livsmedelsberedskap är aktuellt även i Sverige
David Ström, Länsstyrelsen i Norrbotten

11.50 – 12.40 Lunch

12.40 – 12.55 Hur kan vi möjliggöra en energiomställning och dessutom sänka våra kostnader?
“Soliga lantbruk i norr” är ett samverkansprojekt med Energikontor i norr, RISE, LRF, Hushållningssällskapet och Ludvig & Co.
Kjell Skogsberg, Energikontor i norr

12.55 – 13.35 Workshop – Konkurrenskraftig matproduktion och energiförsörjning

13.35 – 13.45 Ägarskiften – en viktig åtgärd för långsiktig produktion
Johannes och Desireé Nyman, mjölkproducenter

13.45 – 13.55 Tillväxtverkets nationella uppdrag för livsmedelsstrategin
Anna Eldestrand, Tillväxtverket

13.55 – 14.00 Avslutning

Anmälan gör du här (senast 26 januari):

Länk till anmälan

Konferensen sänds digitalt, den är kostnadsfri och vänder sig till livsmedelskedjans aktörer, livsmedelshandeln, rådgivningsorganisationer, forsknings- och utbildningsinstanser, offentlig sektor, finansiärer, landsbygdsorganisationer och lokala och regionala politiker.

Visionen Mer norrbottnisk mat på tallrikarna nås genom att matproducenter, konsumenter och samhället kommer närmare varandra. Arbetet gör vi steg för steg, i stort och i smått. Vi gör det med gemensamma krafter. Utan samarbete kommer vi ingenstans.

Varmt välkomna!