Inbjudan: Seminariedag om gröngödsling som resurs i växtföljden

Välkomna till en seminariedag om gröngödsling som resurs i växtföljden.

Vi behöver fler odlare, ökad produktion och ny teknik för att kunna uppfylla
visionen i Nära Mat – Norrbottens livsmedelsstrategi, om mer norrbottnisk
mat på tallriken. Du är därför välkommen på en seminariedag som vänder
sig till odlingsföretag med bär-, grönsaks- eller potatisodling.

När? Onsdag 1 mars 2023, 9.30 – 15.30
Var? Grans Naturbruksgymnasium, Öjebyn (Piteå)
Deltagaravgift? Dagen är kostnadsfri, men lunchen betalar ni på plats.

Anmälan görs senast den 20 februari till Elisabeth Öberg, Länsstyrelsen i Norrbotten (Nära Mat). elisabeth.oberg@lansstyrelsen.se, Tel. 072-45 11 762

Ur programmet

Gröngödsling med kvävefixerande arter bidrar med kväve till odlingssystemet
men har även avgörande betydelse för växtnäringsförsörjningen i stort
genom att skapa goda odlingsförutsättningar till kommande grödor i växt-
följden. Under kursdagen kommer Elisabeth Ögren att prata om hur olika grön-
gödslingsgrödor kan bidra till växtnäringsförsörjningen i växtföljden och hur de
påverkar livet i marken och jordstrukturen. Vilka arter är intressanta i olika
sammanhang och hur ska vi sköta gröngödslingen är andra områden som vi
kommer att diskutera under dagen.

Gästföreläsare:
Elisabeth Ögren, har lång erfarenhet av att använda gröngödslingsgrödor i
växtföljden. Hon har jobbat under lång tid med att utveckla grönsaksodlingen
i Sverige, som forskare och rådgivare.

Varmt välkomna!
Elisabeth Öberg
Trädgårdsutvecklare/rådgivare

Nära Mat logotyp Länsstyrelsen Norrbotten logotyp EU logotyp