Den 4 maj träffas vi återigen digitalt för den fjärde och sista anhalten i vår revideringsprocess av Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi. Rubrik för dagen är “Kompetensförsörjning och innovationer”.

Vi kommer få ta del av inspiration och genomförda studier och åtgärder av både nationella och regionala representanter. Vi fördjupar oss i vilka behov som kan finnas i värdekedjan kring kompetensförsörjning, nya arbetssätt och innovativa satsningar för att nyttja resurser som finns till att producera mer hållbar mat.  Vi får ta del av vad som gjorts inom detta område fram tills idag på regional nivå. Dessutom deltar alla deltagare i en workshop för att bidra med input till strategins nya åtgärdsprogram under det prioriterade området “Kompetensförsörjning”.

Moderator: Malin Winberg, journalist och entreprenör

Anmälan gör du här (senast 29 april):

Konferensen sänds digitalt, den är kostnadsfri och vänder sig till livsmedelskedjans aktörer, livsmedelshandeln, rådgivningsorganisationer, forsknings- och utbildningsinstanser, offentlig sektor, finansiärer, landsbygdsorganisationer och lokala och regionala politiker.

Program den 4 maj (kl 08.00 – 11.45):

08.00 Uppkoppling

08.15 Inledning
Malin Winberg, Moderator
Hulda Wirsén, Samordnare Nära Mat (Agronom), Länsstyrelsen i Norrbotten

08.40 Kompetensutveckling hortokultur i norr
Elisabeth Öberg, Trädgårdsutvecklare (Hortonom), Länsstyrelsen i Norrbotten
Porträtt av Elisabeth Öberg

08.55 Blå mat – centrum för framtidens sjömat
Lillemor Lindberg, Innovationsledare maritima näringar, Innovatum science park

Centrumbildningen för Blå mat är den största hittills på svensk sjömat med en finansiering på 48 miljoner kronor från det statliga forskningsrådet Formas. Visionen är att göra Sverige till en ledande leverantör av hållbart producerad sjömat. Norrbotten finns representerat genom flera aktörer bland annat Nära Mat som är en av samverkansaktörerna som står bakom ansökan.

Läs mer om arbeter här!
Lillemor Lindberg sitter på en klippa vid havet

09.10 Bensträckare ca 10 min

09.20 Hur lågvärdig restvärme kan bidra till vår kosthållning.
Mattias Vesterlund, Ph D Energi ingenjör, RISE (Luleå)
Porträtt av Mattias Vesterlund

09.30 Samarbete för ökad kompetens på regional nivå
Beatrice Ramnerö, projektledare Gröna Näringar (Agronom), Piteå kommun
Halvbild av Beatrice Ramnerö,

09.40 Panelsamtal
Samtal med representanter i länet kring vilka behov man kan se hos företagen i värdekedjan.
Helena Länta, Sapmi ren och vilt
Magnus Persson, Bröderna Perssons fisk i Piteå
Sara Byström, Hushållningssällskapet
Adam Stål, Växa Sverige

10.10 Bensträckare ca 20 min

10.30 Konsten att få till innovativa processer
Per Frankelius, Ekonomie doktor (PhD) och docent i företagsekonomi, Linköpings universitet & Agtech2030

Per Frankelius är docent i företagsekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) på Linköpings universitet och processledare för innovationsinitiativet Agtech 2030. Han har genom åren ägnat halva sin gärning åt praktiskt innovationsarbete och samhällsutveckling i olika former, och halva sin gärning åt akademisk forskning och undervisning. De flesta av hans ca 500 publikationer behandlar innovation och ofta med koppling till omvärldsanalys och marknadsföring. Lantbruk och att integrera naturen i ekonomiska modeller är också återkommande teman.
Per Frankelius står framför en grön-gul jordbruksmaskin och håller en kålrot i varje hand

10.50 Workshop

11.30 Summering av dagen 

11.45 Avslut

Visionen Mer norrbottnisk mat på tallrikarna nås genom att matproducenter, konsumenter och samhället kommer närmare varandra. Arbetet gör vi steg för steg, i stort och i smått. Vi gör det med gemensamma krafter. Utan samarbete kommer vi ingenstans.

Varmt välkomna!