Inbjudan: Affärsmodellsinnovation inom odling

Välkommen till Öjebyn och temadagar om affärsmodellsinnovation för dig
som arbetar inom livsmedelskedjan!

Träffen kommer att ge inspiration och kunskap om hur vi kan arbeta för att fortsätta utveckla lönsamma & hållbara affärsmodeller inom odling, marknad och förädling i norra Sverige. Norra Sverige har unika odlingsförutsättningar. Det korta och intensiva odlingsfönstret skapar utmaningar. Det finns duktiga producenter som är intresserade av att utveckla sina produkter, och förädlare som vill använda lokala råvaror. Men hur gör vi för att utveckla ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara affärsmodeller för odling i norra Sverige?

Syftet med träffen är att vi blir inspirerade av bland annat ny forskning och nytänkande arbete inom odling och sensorik, och får kunskap om hur vi kan arbeta för att fortsätta utveckla hållbara affärsmodeller. Vi fokuserar lite extra på spannmål och potatis och avslutar träffen med workshops som ska resultera i konkreta förslag om hur vi går vidare för att skapa verkstad kring spannmål och potatis och annan odling.
Detta blir ett startskott för samverkan, nya idéer och vägar framåt. Läs mer i länken nedan.

För vem? För dig som odlar, säljer eller förädlar/vill förädla lokala produkter, samt för dig som arbetar med rådgivning, forskning eller annan utveckling av svenskt lantbruk. Tanken är att olika yrken möts och tillsammans skapar innovativa idéer.

När? 17-18 oktober (lunch till lunch)

Var? Framnäs folkhögskola, Öjebyn. Adrian Wennströms väg 15

Kostnad? Träffen är kostnadsfri. Vi bjuder på boende och mat

Varmt välkommen!

Träffen ordnas av Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens (genom projekt Kompetenscentrum mat i norr) och Landsbygdsnätverket i samverkan med Länsstyrelsen Norrbotten och Region Norrbotten.

För frågor: Kontakta projektledare Carolin Vallgren, 070 333 56 31 eller carolin.vallgren@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapets logotyp             Nära Mat logotyp    EU logotyp