Höstens träffar – Nationell samordning av arbetet med regionala livsmedelsstrategier

Under hösten arrangerar Jordbruksverket tillsammans med Tillväxtverket ett antal träffar för att samordna  arbetet med de regionala livsmedelsstrategierna.

Företagsutveckling, 10 september
Vilt/vildsvin, 23 september
Kompetensförsörjning, 6 oktober
Regler och villkor, 22 oktober

Du hittar mer information och bakgrunden till varför träffarna anordnas på webbplatsen www.jordbruksverket.se/livsmedelsstrateginregionalt. På webbplatsen hittar du även all dokumentation från höstens klusterträffar, en riktig skattkista med bland annat inspirerande exempel från olika delar av landet.

Det är också på denna webbplats du kan anmäla dig till träffarna och hitta detaljprogrammet så småningom. Gå gärna in och prenumerera på uppdatering av våra sidor så att du inte missar något.