Hitta ditt sätt – att äta grönare, mer norrbottniskt, lagom mycket och röra på dig

Pressmeddelande 2019-11-22

Nu ska norrbottningen få hjälp att inte bara välja mer hälsosam utan också mer lokalproducerad och nära mat. Nytt informationskort och en film förenar budskapen om hälsa och lokalproducerad mat.

Förbättrade kostvanor är en levnadsvana med särskilt stor förbättringspotential i Norrbotten. Vi behöver till exempel äta mer frukt och grönsaker.

–  Att då samtidigt göra en god gärning för klimatet och miljön genom att tänka på att i första hand handla norrbottniskt, svenskt och säsongsbetonat faller sig naturligt, säger Malin Sand, folkhälsostrateg och leg. dietist på Folkhälsocentrum, Region Norrbotten.

Kostråden baseras på Livsmedelsverkets rekommendationer om hälsosam mat och vägleder på ett enkelt sätt till vad vi bör äta mindre respektive mer av samt kring vilka livsmedel vi kan tänka till lite extra och eventuellt göra en förändring. Kostråden är inte bara är snälla mot kroppen, utan tar också hänsyn till hållbarhet och våra norrbottniska förutsättningar.

– Det är spännande att våra nordiska råvaror och livsmedel både är hälsosamma och hållbara. Det är något vi vill synliggöra genom våra kostråd – genom att handla och äta norrbottnisk och svensk mat gör du gott både för hälsan och för vår omgivning, säger Hulda Wirsén, samordnare för Nära Mat, Länsstyrelsen.

Informationsmaterialet fungerar lika bra för den enskilda konsumenten som för inköpare och kostplanerare. Materialet är framtaget som ett led i förverkligandet av Norrbottens folkhälsostrategi och Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat.

Råden ”Hitta ditt sätt att äta och handla rätt” finns även animerade att se i sociala medier från Region Norrbotten samt Nära Mat. Det går också att läsa mer om hur vi ska handla rätt och hållbart på webben mernorrbottniskmatpatallriken.nu

Kostråden i sin helhet kan du läsa här: Hitta ditt sätt.

Kontakt

Malin Sand, Folkhälsocentrum Region Norrbotten
malin.sand@norrbotten.se, 073-056 29 70

Hulda Wirsén, samordnare Nära Mat, Länsstyrelsen Norrbotten
hulda.wirsen@lansstyrlsen.se , 010-225 52 55