GRUDE

Projektets syfte är att öka medvetenheten i regionen om potentialen i cirkulär ekonomi och resurseffektivitet – hos offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner. Projektet skall bidra till nätverkande inom programområdet (norra Sverige, Norge, Finland).

Vision– nya jobbtillfällen, omställning till cirkulär ekonomi i befintliga kommuner och organisationer och att nya cirkulära tjänster startas upp.

Projektägare: Lapland University of Applies Sciences (LUAS), Rovaniemi
Koordinator projektägare: Reeta Sipola
Projektledare lokalt: Amanda Mannervik
Projektpartners: LUAS, Strukturum, Sintef (Tromsö, Norge)
Finansiärer: Interreg Nord – Europeiska regionala utvecklingsfonden gnm Länsstyrelsen i Norrbottens län, Lapplands förbund, Region Norrbotten, Lapin ammattikorkeakolu Oy, Luonninvarakeskus, Sparbanken Nord, Jokkmokks Allmänning

Läs mer