God Jul, vilket år vi haft!

Vilket engangemang, vilken drivkraft och så många fantastiska människor vi har i Norrbotten som tillsammans jobbar för att förverkliga vår vision – Mer norrbottnisk mat på tallrikarna. Jag börjar med att rikta ett stort tack till er, för det är ju ert och allas vårt arbete tillsammans som ger resultat.

Nu är det snart nio månader sedan jag tillträdde som samordnare för Nära Mat och tog över stafettpinnen efter Jenny Bucht som slutade vid förra årsskiftet. Jenny med flera har gjort ett strålande jobb och mycket har hänt sedan 2014 när Nära Mat initierades. Mycket har hänt även under 2019, och jag vill därför ge en övergripande bild av det arbete som gjorts i Nära Mat, vad som är pågående och hur vi ser på framtiden för Nära Mat. Det är så mycket som händer i länet, så kanske jag missar något nu, men jag skall göra några nedslag. Gå gärna in och följ Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi på facebook och läs på vår webbplats. Där delas mycket information som rör arbetet på olika sätt.

En har blivit tre och blir nästan fyra

Nu finns inte bara en samordnare för Nära Mat på Länsstyrelsen. Sedan oktober 2018 anställdes vår trädgårdsutvecklare, Elisabeth Öberg och sedan februari i år har vi en egen skolpedagog Gunnar Jonsson som också finns kvar deltid på LTU. Tillsammans jobbar vi nu för att öka kunskapen om vår norrbottniska mat och för att utveckla näringarna i länet. Elisabeth har arrangerat många välbesökta kurser under året och under hösten deltar hon som expert i en radioserie i P4 Norrbotten på temat ”Maten, miljön och klimatet”. Fantastiskt kul och Elisabeth har fått mycket positiv respons på programinslagen som spelats in både i studio och ute hos olika producenter.

Gunnar har haft fullt upp hela året. Satsningen på skolan sticker ut på nationell nivå och vi har spelat in en podd med Landsbygdsnätverket. Under hösten har Gunnar träffat över 1000 skolelever plus tillhörande pedagoger. Besöken och Gunnars samarbete med pedagogerna uppskattas mycket ute i verksamheterna och flera utvecklingsplaner finns på området. Allt undervisningsmaterial som Gunnar tar fram kommer under 2020 publiceras på vår webbplats www.näramat.nu så pedagoger och lärare lätt kan gå in och få tips och stöd till sina verksamheter.

Behovet av en kommunikatör har också blivit påtagligt under året så under 2020 kommer Åsa Jonsson, som är anställd av Länsstyrelsen, stötta upp verksamheten på detta område. Vi blir alltså fyra stycken som direkt är involverade i arbetet med Nära Mat.

Mer norrbottnisk mat på tallriken

Som ett led i arbetet med ”Kunskap om hållbar mat och folkhälsa” har en konsumentinriktad informationskampanj startats upp under året där vi bland annat filmat 10 stycken producenter från länet. En webbplats finns där man kan hitta filmer på producenter, fakta om den norrbottniska matens mervärden, tips på producenter och evenemang runt om i länet och artiklar om vår mat och våra producenter. Webbplatsen heter www.mernorrbottniskmatpatallriken.nu . Allt material sprids även på facebook och Instagram och alla filmer kommer ligga på youtube som ni alla kan länka till eller visa om ni har egna arrangemang. Dela, kommentera och gilla gärna våra inlägg för ökad spridning.

Är du mat- eller dryckesproducent och önskar finnas med på webben, eller du har tips på fina evenemang i länet? Maila vår resursbrevlåda så lägger vi upp din info; naramat.norrbotten@lansstyrelsen.se

Priserna regnar över länet!

Stort grattis alla producenter som vunnit fina priser och nomineringar under året, ni gör ett fantastiskt jobb! Nedan nämner jag några av de jag känner till. Kanske det finns fler?!

Renodlat – Ullbagge för bästa projektet i Sverige med koppling till nya affärsmöjligheter på landsbygden.
Alviksgården – Vinnare av årets hållbarhetspris, Luleå näringslivsgala
Viktor Boman, Klöverbergsgården – Vinnare av årets unga företagare, Luleå näringslivsgala
Bergqvist lantbruk – Årets nötköttsföretagare, LRF Norrbotten
Alterhedens gårdsbutik – nominerad till årets hållbarhetspris, Piteå näringslivsgala
Nyckelbryggerier – Bäst i test av Expressen vid mustprovning. Kul!

Folkhälsan är en del i arbetet

Sedan 2018 finns Norrbottens folkhälsostrategi som syftar till att öka norrbottningarnas hälsa. Vi har kortast livslängd i landet, vilket det finns flertalet orsaker till. Kost och motion lyfts som två viktiga utmaningar. Läs mer om Regionens folkhälsoarbete.

Nära Mat skall jobba med folkhälsa och sedan våren 2019 samarbetar vi med folkhälsocentrum på Region Norrbotten och Norrbottens folkhälsostrategi. Till att börja med har man tillsammans tagit fram ett eget koncept på kostråd riktade till våra norrbottningar. Livsmedelsverkets kostråd ligger till grund och har sedan norrbottnifierats genom att lyfta fördelarna med våra egna råvaror framför de importerade alternativ som finns i handeln. Den nordiska kostpyramiden har varit en ytterligare inspirationskälla, då man ser att våra nordiska råvaror och den nordiska kosten är lika nyttig som den annars omtalade medelhavskosten. Mycket bra, att vi både kan äta mer hälsosamt och lokalproducerat och materialet kommer användas av Region Norrbotten och av oss för att öka medvetenheten om att handla rätt – dvs. äta mer lokalproducerad mat och mer hälsosamt. Läs mer om konceptet och se vår film.

Offentliga aktörer och offentlig upphandling

Flertalet insatser har gjorts under åren kopplade till offentlig upphandling. Senaste satsningen under året var konferensen ”Offentliga måltidens betydelse för barn och äldres hälsa” som Nära Mat arrangerade tillsammans med Piteå kommun under hållbarhetsveckan i september månad. Konferensen riktade sig till samtliga kommuner och regionen i länet och inbjudna var både tjänstemän och politiker. Föredragshållare kom från från livsmedelsverket, Nära Mat, SLU på temat matsvinn, Region Norrbotten (folkhälsocentrum) och Ödeshögs kommun berättade om hur de utformat sina upphandlingar för att öka andelen lokal mat. Linus Sköld från Utbildningsutskottet i riksdagen var introduktionstalare och fanns sedan på plats hela konferensen. En mycket lyckad dag med ca 75 deltagare och representanter fanns med från större delen av länet!

Rapporten ”Planeringsunderlag för brukningsvärd jordbruksmark i Norrbotten” som initierades genom Nära Mat publicerades 2019 av Länsstyrelsen har fått en hel del uppmärksamhet även på nationell nivå. Syftet med rapporten har varit att ge länets kommuner ökad kunskap och samsyn kring jordbruksmarken värde och hur denna skall hanteras vid översiktsplanering och fysisk planering. Flertalet andra länsstyrelser har hört av sig och vill göra ett liknande arbete. Rapporten hittar ni att läsa på denna webb under Arkiv.

Mycket på gång i Öjebyn…

Grans naturbruksgymnasium blev kvar tillslut och nu har man återigen många intresserade ungdomar på plats, nästan 150 stycken, vilket är fler än man haft på många år. Lokalerna rustas och man ser ljust på framtiden och verksamheten!

Projektet Gröna Näringar som ägs av Piteå kommun har under hösten fått en ny projektledare, Beatrice Ramnerö. Flertalet kurser har arrangerats under året bland annat på tema teknik, trädgård m.m. Öjeby lantbruksmässa var åter igen ett mycket uppskattat och välbesökt inslag under sommaren. Se gärna den fina filmen från mässan nedan. Inför jul öppnades under fyra helger Pop-up butiken ”Smak av norr”  i Gallerian i Piteå. Butiken har tagit emot många köpsugna besökare. Gröna Näringar är nu också en del i RJN, Regional Jordbruksforsning i Norr och man jobbar på olika sätt aktivt för att knyta spetskompetens till Norrbottens olika verksamheter. Läs mer om det som händer i projektet på webbplatsen eller på facebook.

Öjebyn Agropark och Hushållningssällskapet har nu förvärvat jordbruksfastigheten av SLU och planerar för fullt för framtida utvecklingsprojekt, både i egen regi och tillsammans med andra (tex Öjeby lantbruksmässa). Jordbruksförsöken är en viktig del i verksamheten och man jobbar på att fortsätta arbetet med att utveckla bland annat trädgårdsnäringen. En större demoodling med grönsaker har genomförts under två säsonger i samarbete med Nära Mat med stort och nyfiket intresse från besökare, både under lantbruksmässan och vid andra visningar. På agropark har man även börjat producera ett mousserande svarta vinbärs vin enligt champangemetoden. En spännande satsning!

Mycket på temat i media

Våra producenter lyfts nu regelbundet och i många olika sammanhang, både i riksmedia och i länets olika media. Många artiklar har skrivits i dagspress på temat mat med både projektägare, producenter, organisationer, myndigheter och andra. Vilken grej!

  • Podden Landet – avsnitt 85. Här kan ni lyssna på ett avsnitt om vår skolsatsning i Nära Mat och hur man jobbar på en förskola i Boden.
  • P1 Kampen om jorden, avsnitt 2: Landet mot staden. Inspelat på Bälingegården utanför Luleå. Lyssna här.
  • P1 Kampen om jorden, avsnitt 4: GMO-strid och framtid. Inspelat bland annat i Tornedalen. Lyssna Lyssna här.
  • P4 Norrbotten – Förmiddag i P4 om Maten miljön och klimatet med Elisabeth Öberg, varje tisdag mellan kl 11.00-11.30, från 15 oktober 2019.
  • P4 Norrbotten – Förmiddag i P4 Norrbotten direktsändning och intervju av Hulda Wirsén den 17 september från konferensen ”Offentliga måltidens betydelse av barns och äldres hälsa”.
  • P4 Norrbotten – förmiddag i P4 Norrbotten – direktsändning och intervju av Hulda Wirsén (Nära Mat), Bo Wiberg (Gröna Näringar) och Kristina Sigfridsson (Hushållningssällskapet) på temat brukningsvärd jordbruksmark och fysisk planering.
  • P4 Norrbotten – var på plats och sände från Öjeby lantbruksmässa i augusti.

Norrmejerier blev först

Då var det klart – under december meddelades det att Norrmejerier blir först i Sverige att i större skala producera halloumi på enbart norrländsk mjölk. Fantastiskt kul och spännande!

Matmarknader, REKO-utlämningar, öppna gårdar och julmarknader…

Aktiviteterna har varit många, i stort och i smått. I dagligvaruhandeln har den lokala maten fått mer utrymme och restauranger köper in mer lokala råvaror. Intresset för vår lokala mat bara växer och kunderna köper mer än gärna våra goda ostar, salami, syltburkar, grönsaker, bröd, ägg, renkött, köttlådor, löjrom, strömming osv. Men maten upplevs inte alltid vara så lätt att hitta, framför allt då kunden vill handla direkt av bonden. För att möta behovet av att konsumenterna lättare skall kunna handla lokal mat har en förstudie gjorts om digital handel med Zebra i norr som projektägare och Oh my som samarbetspartner. Rapporten finns att läsa här på vår webb under Arkiv.

I vår informationskampanj erbjuds också en lösning på webben www.mernorrbottniskmatpatallriken.nu. Vi uppmanar alla producenter som säljer direkt till kund att anmäla sig, genom att maila till naramat.norrbotten@lansstyrelsen.se så konsumenten lättare kan hitta till din gård/butik/gårdsbutik eller de evenemang som arrangeras runt om i vårt stora län.

Nya projekt och projektbank kommer

Det är många olika projekt som drivits under Nära Mats fösta period (2016-2020), mellan 15-20 stycken. Under 2019 har också ett antal projekt avslutats. Det gäller exempelvis ”Renodlat” i Gällivare och LRF Norrbotten har drivit två projekt, ”Mer Nära Mat 1” och ”Mer Nära Mat 2”, som avslutades under hösten 2019. Även Hushållningssällskapet har redovisat sitt projekt ”Norrbottnisk mat” under hösten, för att nämna några.

Nya projekt har också påbörjats, tex projektet ”Soliga lantbruk i norr” som LRF Norrbotten driver tillsammans med Energikontor i norr och RISE, som syftar till att öka antalet satsningar på solenergi ute på våra lantbruk. Är ni intresserade av det kan ni läsa mer och anmäla er här.

Projektet DC-odling är ett annat samverkansprojekt mellan LTU, RISE och The food print lab som har fokus på cirkulär ekonomi. Idén är att ta rätt på spillvärme från datacenter och nyttja denna till att odla mat. Läs mer om projektet här.

Hushållningssällskapet har också ett nytt stort matprojekt som skall skapa regional stolthet, innovationer och nya marknader. Mer om det kan du läsa i deras nyhetsbrev som du hittar här.

Under 2020 kommer vi publicera en projektbank på vår webbplats med syfte att synliggöra de olika insatser som gjorts och görs i Nära Mat-arbetet. Dels som ett led i uppföljningsarbetet men också för att olika aktörer skall få tillgång till och inspireras av alla de olika insatser som gjorts. Det handlar också om att vi framledes gör rätt saker, så man inte satsar ytterligare medel på insatser som redan genomförts men inte gett den effekt som önskats.

Nära Mat efter 2020… Vad händer då?

Plötsligt har det snart gått 5 år! Helt otroligt. Så under hösten har vi påbörjat arbetet för fortsättningen – för när 2021 är här vill vi att Nära Mat är uppdaterad. Nuvarande strategi och åtgärdsprogram är ju formulerat för 2016-2020.

Så, höll ögonen öppna för snart bjuder vi in till ett omtag för att jobba vidare mot vår gemensamma vision – ”mer norrbottnisk mat på tallriken”. Vi planerar att bjuda in till en ny process med minst fyra stycken större seminarier och tillhörande workshops för att ta fram ett uppdaterat åtgärdsprogram. Vi kommer då också inkludera Agenda 2030 tydligare och göra en avstämning mot den nationella livsmedelsstrategin. Konkurrenskraft och marknad kommer vara två av de nyckelord som vi ser som viktiga, förutom det påbörjade arbetet vi gör på området kunskap och kompetens.

Tack David och Erika

Vi vill också passa på att tacka David Sundström och Erika Johansson som ingått i vår styrgrupp men som båda två från årsskiftet går vidare mot nya utmaningar. Ni har verkligen bidragit stort till Nära Mat-arbetet.
Så, ett stort och varmt TACK och lycka till med allt framöver.

God jul och Gott nytt år!

Med det så vill vi från Nära Mat önska er ett gott nytt år och en god och matig jul!

Varma hälsningar
Hulda Wirsén
Samordnare Nära Mat