Helbild på person inför som talar inför publik

När vi startade arbetet med Norrbottens livsmedelsproduktion Nära Mat bad vi LRF:s livsmedelsstrateg Sören Persson att titta närmare på Norrbotten. Vilka styrkor har vi? Vilka svagheter? Hur ser hotbilden ut och var finns möjligheterna?

Sören berättade insiktsfullt och entusiastiskt om resultatet på vårt första Nära Mat-prat i oktober. Hans rapport finns här på vår webbplats