ERFA-träffar i Företagslyftet

I Företagslyftet erbjuds företagen att delta i en ERFA-grupp. ERFA står för erfarenhetsutbyte och syftet är att företagen utifrån nya kunskaper delar med sig av HUR de själva jobbar med att implementera ett förbättringsarbete i sina verksamheter.

Logotyp Företagslyftet

Under våren 2023 startas de första ERFA-grupperna upp i länet. Dessa grupper kommer bestå av ett mindre antal företag med liknande typ av produktions- eller företagsinriktning. Deltagarna kommer följas åt under processen och tillsammans ta del av både kunskaper och erfarenhetsutbyte mellan varandra.

Träffarna sker i första hand i fysisk form på något av de företag som ingår i gruppen. Här delar vi med oss till varandra för att utvecklas tillsammans.

Spelreger och förhållningssätt:

I dessa grupper finns särskilda spelregler att ta hänsyn till.

  1. Det som sägs på de här träffarna, stannar i gruppen.
  2. Vi måste tillåta att testa våra tankar med varandra, detta är en lärandeprocess vi gör tillsammans.
  3. Vi avskedar ”Nån annan”. I detta forum utgår vi ifrån vad vi själva kan ta ansvar för och utveckla vidare.
  4. Vi pratar inte politik (det hänger ihop med punkt 3 ”nånannanismen”)
  5. Vi har förtroende med processen, det kan ta tid innan man ser sammanhanget.
  6. Vi lägger gamla förhärskandekulturer åt sidan.

 

Vill du delta i en ERFA-grupp?

Kontakta projektledare Hulda Wirsén så ser vi om det finns en grupp för dig och ditt företag., 010-225 52 55 eller hulda.wirsen@lansstyrelsen.se

EU logotyp