En unik satsning på norrbottnisk matkultur

Norrbottnisk mat har många unika värden som moderna konsumenter efterfrågar, inte minst inom områden som hållbarhet, kvalitet och hantverksmässighet. För att skapa bättre förutsättningar för både producenter och företagare inom besöksnäringen att berätta om de värdena för sina kunder genomförs nu en unik satsning.

Vi gör fantastisk mat i Norrbotten, varje dag, hela året – det pratar vi inte tillräckligt om. Vår förhoppning är att den här satsningen ska bygga grunden för vår gemensamma stolthet och göra så att fler känner sig trygga att berätta mer om hur bra vi faktiskt är.

Pelle är en del av den grupp som beviljats medel för samarbetsprojektet Polarterroir I. Där ska den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat, Hushållningssällskapet, Swedish Lapland samt Piteå kommun hjälpas åt att ta fram en terroiratlas för Norrbotten. Det är en kunskapsbas om hur, var och varför norrbottnisk mat tillverkas och påverkas av regionens specifika kulinariska arv, klimatmässiga förutsättningar, traditioner och ett flertal andra faktorer.  

Terroiratlasen ska också hjälpa företagare från olika led i livsmedelsbranschen att hitta nya möjligheter till samarbeten, produktutveckling och innovation – samtidigt som den kan rikta landsbygdsföretagen i Norrbotten mot målgrupper med matupplevelsen som reseanledning. 

Tillsammans skapar vi en ökad nyfikenhet för vår unika matscen och vår kultur som vi vet att många resenärer efterfrågar idag.

Ett ökat samspel mellan besöksnäringen och lokala livsmedelsproducenter inom både primärproduktion och förädling bidrar också till en mer hållbar utveckling av landsbygden och skapar nya möjligheter för näringarna att utveckla sina verksamheter. 

Projektet är ett viktigt steg för att stärka regionens livsmedelsproduktion och matkultur, vilket på sikt kan bidra till en ökad livsmedelsförsörjning.

Jessica Lindberg från Piteå kommun håller med och tillägger:

Jag ser fram emot att arbeta tillsammans för både Piteås och Norrbottens livsmedels- och besöksindustri. 

Fakta Polarterroir I 

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling med 1 155 819 kronor. Slutdatum är 30 mars 2026. Polarterroir I genomförs i samarbete mellan följande parter:

Piteå kommun 

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Länsstyrelsen i Norrbotten via regionala livsmedelsstrategin Nära Mat

Swedish Lapland Visitors Board

För mer information, kontakta: 

Pelle Johansson 
Matkonsulent, Hushållningssällskapet 
070-244 51 98 
pelle.johansson@hushallningssallskapet.se 

Jessica Lindberg 
Näringslivsutvecklare, Piteå kommun 
073-840 47 52 
jessica.lindberg@pitea.se

Foto: Håkan Stenlund

Medfinansieras av Europeiska Unionen