Digitala lektioner om mat

Under rådande pandemitider har det varit svårt att träffa elever och lärare i länets skolor. Ibland har dock möten och lektioner istället kunnat genomföras via modern distansteknik, exempelvis Teams eller Zoom. Särskilt gymnasieskolan har utvecklat fungerande rutiner för distansundervisning och vi från Nära Mat har därmed åter börjat kunna nå ut till gymnasieskolans elever och lärare. Nedan beskrivs samverkan med Restaurang och livsmedelsprogrammet i Luleå.

Restaurang och livsmedelsprogrammet vid Luleå gymnasieskola har inom ämnet naturkunskap arbetat med temat hållbar mat. Gymnasiebyns naturkunskapslärare har tillsammans under flera år utarbetat undervisning för att utveckla elevers argumentation och ställningstaganden om mat och livsmedelsfrågor. Frågorna kan handla om vilken mat vi bör äta. Sådana frågor erbjuder olika handlingsalternativ. Exempelvis att välja vegetarisk mat framför kött, eller att äta närproducerat kött istället för importerat. Det kan också handla om matsvinn eller om hur vi i framtiden ska lösa livsmedelsförsörjningen. Frågorna visar olika ställningstaganden och det är viktigt att eleverna lär sig att förstå och bemöta olika sorters argumentation. Det är viktigt att elever utvecklar förmågan att använda sakliga och väl underbyggda argument.

För att träna denna förmåga har eleverna på Restaurang och livsmedelsprogrammet arbetat med en metodik som kallas concept cartoons. Enkelt uttryckt: Eleverna blir presenterade olika tecknade och påhittade personer som fäller olika yttranden som relaterar till livsmedelsfrågan. Ett sådant yttrande kan exempelvis lyda: -Jag kämpar för att minska mina klimatpåverkande utsläpp. Därför väljer jag svensk kyckling! Dessutom vill jag leva längre. En annan person kan istället yttra: -Om vi äter vilt från våra skogar så kan vi fortsätta äta kött med gott samvete. En tredje person kan yttra; -Vegetariskt såklart! Vi kan inte äta kött överhuvudtaget. Elevernas uppgift blir att kritiskt granska den sortens yttranden. De tränas i uppgiften genom att ”på låtsas” företräda den påhittade personen och utveckla dennes argumentation.

Ida Olsson som undervisar Naturkunskap för de berörda eleverna berättar att det är ett arbetssätt som utvecklar elevernas kunskaper -Eleverna lär sig att använda naturvetenskaplig kunskap och de inser att matfrågan är både viktig och komplex. Mot slutet av undervisningsblocket har både jag själv (Gunnar Jonsson, skolutvecklare) och Elisabeth Öberg (trädgårdsutvecklare) gett gästföreläsningar och svarat på elevernas frågor. Eleverna har varit engagerade och har ställt frågor som tyder på hög medvetenhet. Exempelvis har de undrat över miljömärkning av importerade livsmedel. Hur kan den jämföras med märkning av svenska produkter och hur pass miljövänlig är den importerade sojan? Eleverna som läser inriktningen mot bageri har särskilt lyft behovet av att få tillgång till lokalproducerat mjöl. En erfarenhet de har med sig från sin praktikperiod är att efterfrågan av närproducerat ökar och att trendkänsliga och miljömedvetna kunder är beredda att betala mer om brödet är bakat med närproducerade råvaror.

Vi från Nära Mat ser gärna mer samverkan med såväl gymnasieskolor som grundskolor och förskolor. Vill du veta mer kontakta gunnar.jonsson@lansstyrelsen

Läs gärna mer på vår sida “Skola och undervisning”

Videomöte med läraren Ida Olsson
Bild ovan: Ida Olsson, lärare i Naturkunskap

Bilden visar exempel på Concept Cartoons
Bilden visar exempel på Concept Cartoons
Gunnar Jonsson håller pedagogiska samtal på distans
Gunnar Jonsson för pedagogiska samtal på distans