”De skickliga företagarna klarar sig bäst i tuffare tider”

Ann-Sofie Kärrman är skogs- och lantbruksansvarig rådgivare på Sparbanken Nord i Piteå. Hon var med på vårt avslutande Nära Mat-prat i våras, och tycker att det är viktigt med en livsmedelsstrategi i Norrbotten.

Halvbild på leende person
Foto: Viveka ÖSterman

Vi har mycket skog och åkermark som befolkningen förväntar sig ska tas hand om. Med tanke på de komplexa förutsättningarna med att arbeta i de gröna näringarna, och med att få lönsamhet, måste vi tillsammans hitta en strategi. Allt från att kommunerna upphandlar lokalt till att varje enskild individ gör ett aktivt val för vårt län.

Många skickliga företagare krävs för att hålla landskapen öppna
Hon menar att Norrbottens öppna landskap är för många en självklarhet. Men för detta krävs många skickliga företagare. De företagare som är företagsamma klarar sig också bäst då det är tuffare tider.

– Som bank möter vi många företagare inom den gröna näringen. Vi upplever att de företag som har förmåga att driva företag på ett gott sätt också får möjlighet att göra det.

– Utmaningen för oss är att känna och förstå kunden tillräckligt och lära sig branschen. Då kan vi vara med på ett bättre sätt. Det kräver också att vi är med på de nätverk som förser oss med erfarenhet och kunskap.

“Låt banken komma in i tidigt skede”
Eftersom det ofta handlar om fastigheter som ägs av enskilda firmor och många väljer att driva verksamheten i bolagsform, måste man ha en helhetsbild av kunden.

– De som brinner för den gröna näringen och de som hanterar och följer utvecklingen inom såväl det tekniska som världsmarknaden, är flexibla och möter kunden där kunden vill bli mött, tror jag kommer att vara våra fortsatta framtida företagare som kommer att lyckas bäst.

Ann-Sofie Kärrman vill skicka med rådet att låta banken komma med i ett tidigt skede, så att banken får en möjlighet att förstå verksamheten och se att företagaren har den kompetens som behövs för att driva den typen av företag.

– Det är imponerande vilken skicklighet som behövs för att bedriva verksamhet inom den gröna näringen idag. Själv försöker jag göra allt som står i min makt att köpa lokalt kött, Norrmejeriers produkter från kyldisken och grönsaker när det finns från orten.