Business Boost Academy

Projektledare: Monica Wikström-Johansson, NyföretagarCentrum Nord 

Projektägare: NyföretagarCentrum Nord

Samverkanspartner: Nära Mat Norrbottens Livsmedelsstrategi, Swedish Lapland Visitors Board, handelsutvecklare

Finansiering: Familjen Kamprads Stiftelse

Projekttid: 2024-2026

Om projektet: Syftet är att skapa fler livskraftiga företag inom gröna näringar, besöksnäringen och handel (butik, kafé, restaurang) på dom orter i Norrbotten där NyföretagarCentrum Nord är verksamma. Målgruppen är blivande och nya företagare.

Mer information: nyforetagarcentrumnord.se

Lingonris i skogen