Bo Wiberg: “Vi behöver fler ungdomar med i arbetet”

Halvbild på person i konferens

Bo Wiberg, du är ansvarig för Norrbottens läns landstings naturbruksgymnasier. Hur viktigt tycker du att det är med en livsmedelsstrategi för Norrbotten?
– Det är oerhört viktigt att med en strategi säkra och utveckla en lokal produktion av livsmedelsråvaror som i sin tur bidrar med arbetstillfällen och därmed även en levande landsbygd med ett öppet landskap. Livsmedelsstrategin är ett väldigt bra och viktigt initiativ inför framtiden men vi behöver fler ungdomar med i arbetet, det är ju de som är framtiden.

Vi behöver mer norrbottnisk mat på tallrikarna. Vad kan du påverka utifrån din roll i dag?
– Jag kan och försöker påverka att vi får möjlighet att behålla och utveckla gymnasieskolans naturbruksprogram som är en avgörande del i att få in kunniga ungdomar i branschen. Dessutom vill jag att vi arbetar på alla fronter med att möjliggöra för vuxna som vill utbilda sig (yrkesbytare) inom naturbruk samt ge kompetensutvecklingsmöjligheter för de som är verksamma inom branschen.

Vad gör vi bra redan i dag?
– En hel del av detta gör vi, eller försöker göra, idag. Men den nya programperioden för landsbygdsprogrammet har inneburit en trevande start och därmed en del problem för aktörer som arbetar med kompetensutveckling. Dessutom har attraktionskraften minskat bland ungdomar till att gå naturbruksprogrammet. Det senare innebär ett minskat elevantal på våra två naturbruksgymnasier som i sin tur påverkar ekonomin negativt.

Under Nära Mat-prats första seminarium underströk du vikten av attraktionskraft – att få fler att vilja jobba med livsmedelsproduktion. Vad tror du kan öka attraktionskraften?
– Det är säkert många saker. Branschen har en viktig uppgift i att kommunicera behovet av arbetskraft men även att utforma bra arbetsvillkor som attraherar ungdomar. Jag är mycket väl medveten om att i dagsläget är det inte lätt när en hel näring i stort sett går på ”knäna”.

Trendanalytiken Anna Ottosson menade att många mattrender startar i Kalifornien. Där är bönderna mathjältar. Hur hämtar vi hem den trenden, tror du?
– Det är svårt att säga men först och främst genom att inte kopiera utan att inspireras och tänka nytt i vår kommunikation med konsumenterna.

Vad har du själv för norrbottnisk mat på din tallrik hemma?
– Min första fundering är; vad är norrbottnisk mat? (kanske som att svära i kyrkan men…) Mitt fokus är först och främst lokalproducerade råvaror som så långt som möjligt kan användas till många olika rätter.

– Jag är i stort sett allätare men jag föredrar en lokalproducerad köttbit med lokalproducerade tillbehör, till exempel potatisgratäng eller hasselbackspotatis där ingredienserna är lokalproducerade.

– Pitepalt är inte heller fel med griskött från länet, smör från Norrmejerier och egenplockad lingonsylt.

Nästa Nära Mat-prat handlar om framtidens livsmedel och innovationer. Kommer du?
– Jag kommer och vi ska försöka få med oss ungdomar från våra naturbruksgymnasier.