Att driva företag är att ständigt vilja utvecklas!

Desirée och Johannes Nyman driver Frigiva Gård i Altersbruk och är sedan februari ett av pilotföretagen inom Företagslyftet som är en satsning för landsbygdsföretagare i Norrbotten inom området strategisk företagsledning. De vill ha en utveckling i företaget och ser stora möjligheter i att få avsätta tid för frågor som vad man håller på med, hur bra det egentligen går, var man är på väg och var man ska. Företagslyftet ger möjligheten att lyfta blicken.

De är positiva till innehållet och upplägget i Företagslyftet, där ny kunskap blandas med erfarenhetsutbyte i gruppen, kallad ERFA-grupp (där ERFA står för erfarenhet). Inom just denna grupp är alla primärproducenter och de flesta är (som Desirée och Johannes) mjölkproducenter, men Företagslyftet är öppet för alla landsbygdsföretag och fler ERFA-grupper planerar starta till hösten.

Vid de första tillfällena har ämnet varit ekonomi och ekonomistyrning och gruppen är nu inne i momentet produktion och produktionsmanagement. Sedan följer ledarskap, strategi och marknad. Desirée och Johannes har redan börjat implementera ny kunskap och nya erfarenheter och kunnat bygga vidare på tidigare insatser. De har också börjat omvärdera sin tid och ifrågasätta om de verkligen ska göra allt själva eller kanske köpa in tjänster på vissa områden för att frigöra tid för annat, mer värdeskapande.

Utbytet i ERFA-gruppen är, som de ser det, ovärderligt. Att få prata på djupet med branschkollegor, att kunna bolla, byta och dela idéer, att ge och få, komma framåt om man kört fast. Det skapas ett starkt förtroende inom gruppen som blir ett forum att kunna växa i.

Träffarna är högt prioriterade och lagom ofta. De menar att innehållet har en hög och bra nivå där de kan hänga med men som också ställer krav och där man behöver vara förberedd och själv bidra. De lyfter också de webbinarier och seminarier med intressanta ämnen och bra föreläsare som erbjuds parallellt med träffarna.

Nu ser de fram emot Utmaningen där de ska få vässa sitt företag och få bättre lönsamhet. Det handlar om att titta på hur företaget ser ut dag, göra förändringar och sedan följa upp och se om man lyckats. Det är, som de säger, lätt hänt att man bara jobbar på utan att stanna upp och se på resultaten. Här ges förutsättningar att följa upp siffrorna och se att det verkligen blivit en förändring. De ser också fram emot ledarskapsfrågorna som kommer att stå på agendan till hösten. Där finns det många utmaningar och mycket att lära av varandra, inte minst inom rekrytering.

Till andra landsbygdsföretagare som funderar på att gå med i Företagslyftet, är Desirées budskap att det inte finns något att förlora och att våga utmana sig själva. Och Johannes konstaterar:

 ”Att driva företag är att ständigt vilja utvecklas. Och det här är ett jättebra verktyg.”

 

Logotyp Företagslyftet, illustration