Möt norrbottniska matproducenter

En fiskebåt på havet

Med fokus på kungligt guld

1992 slog Kent Karlsson sig samman med Arnold Bodlund. Tillsammans började de fiska strömming och gädda, något som utökades till att tråla efter siklöja. Så var produktionen av Norrbottens guld, löjrommen, igång.