Arctic Greens

Den långsiktiga visionen är att inom tre år skapa ett Utvecklingscentrum för trädgårdsnäringen i norra Skandinavien. Utvecklingscentret ska bidra till både ökad kunskap och kompetens inom trädgårdsområdet, leda till ett ökat intresse för, och ett ökat företagande inom trädgårdsnäringen i norra Sverige samt bidra på flera olika sätt till att möjliggöra fler trädgårdsföretag och en ökad produktion av grönsaker och bär.

Projektledare: Hahn Hyun, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Projektägare: Hushållningssällskapet och Gröna Näringar
Samarbetsparter: Projekt Gröna Näringar och Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Salladskål