Arctic Food Arena

Gällivare Näringsliv AB är ägare till projektet Arctic Food Arena, med målet att etablera en arktisk internationell testbädd för cirkulär gigaproduktion av livsmedel i Gällivare.

I Gällivare sker stora industriella investeringar kopplat till grön omställning just nu. Den nya produktionen av fossilfritt stål kommer medföra en mycket stora mängd restström i form av spillvärme som kan återanvändas för uppvärmning av bland annat växthus. En ny hållbar bransch som bidrar till att diversifiera Gällivares och Norrbottens näringsliv är på väg att etableras.

Projektet gör det möjligt för Gällivare Näringsliv AB att prioritera, planera, utföra och koordinera insatserna i samverkan med alla intressenter, för samhällets bästa. Aktiviteter genomförs för att attrahera relevanta aktörer, planera och förbereda innovations- och FOU-projekt, öka kunskapen om hållbara produktionsmetoder och logistik samt bygga en organisation och ett varumärke som håller över tid.

Projektledare: Roger Hansson, VD Gällivare Näringsliv AB
Projektägare:
Gällivare Näringsliv AB
Finansiering:
Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden – Övre Norrland 2021-2027)

Startdatum: 2023-01-02
Slutdatum: 2026-03-31

röda tomater mot gröna blad