Arbetet går vidare

Arbetet med att förverkliga nära mat går vidare. Länsstyrelsen har inrättat en ny tjänst där Jenny Bucht ska jobba som samordnare för nära mat. Jennys roll blir att stötta och få igång de aktiviteter som vi identifierat under arbetet med den regionala livsmedelsstrategin. Hon ska även sprida goda exempel samt kommunicera arbetet och visionen.