Allemansrätten och skogens bär, hållbar plockning för lokal konsumtion 2022

Projektets mål har varit att:
• få fler unga och lokala personer att intressera sig för naturen och utnyttja dess utbud av både hälsofrämjande utevistelser och ätbara råvaror. Dessa ska få ökad kunskap om allemansrätten, bärplockning och bärens värde
• minst 6 skolklasser och en grupp nysvenskar ska ha fått information och kunskap enligt ovan
• få fram ny kunskap om målgruppernas syn på allemansrätt och hållbar bärplockning via genomförda enkäter och miniworkshops
• mål på sikt, att få fler medborgare att besöka skogen för att plocka bär, vilket skulle ge stärkt lokal ekonomi och stora hälso- och miljövinster
Föreningen ser även fram emot att kunna fortsätta med dessa aktiviteter, om stöd kan erhållas.

Projektgrupp:
Bo Lundmark, Gunny Bertilsson och Anja Lindgren från Bärens Hus, Cecilia Wahlberg Roslund från Cewaro AB och Gun Lidestav, SLU.

Projektgruppen har utvecklat ett nära samarbete med Skogen i Skolan genom deras regionsamordnare i Norrbotten Ewa-Marie Zetterkvist samt Khalmurad Soinov vid Bostad Lappland.

Projektägare: Bärens hus ideell förening
Finansiering:
Naturvårdsverket

Projektperiod: under 2022

Planerade insatser:
Riktade insatser till skolklasser och nysvenskar i april-maj, utländska bärplockare i juli-augusti.
Bred insats med information i Bärens Hus till allmänheten i augusti.
Program
Visning av utställningen i Bärens Hus, presentation och information om allemansrätten, hur man plockar bär utan att skada naturen, värdet av skogens bär, lokal förädling och konsumtion, i konferenslokal, samt miniworkshop med diskussionsfrågor. Utvärderande enkät om insatsens effekt i början och slutet av dagen.
September: 4 tillfällen, skogsexkursion med skolklasser på besök i skogen för att plocka lingon och sedan rensa bär.

Genomförda insatser:

Projektet har inventerat befintligt informationsmaterial om allemansrätten och bärplockning via webbsidor hos Naturvårdsverket, Svenska Turistföreningen, Skogen i skolan, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och Naturhistoriska riksmuseet. Ett urval av material gjordes och användes vid informationen i skolorna