Aktuella utlysningar juni 2022

Det finns just nu flertalet olika utlysningar för att starta projekt.

Länsstyrelsen i Norrbotten

Utlysning av pengar för projekt inom samarbete för att skapa nya jobb på landsbygden | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

Jordbruksverket

Nya affärsmodeller genom samarbete https://jordbruksverket.se/stod/tillfalliga-stod-utlysningar-och-upphandlingar/nya-affarsmodeller-genom-samarbete Anordna en tävling för att främja nya innovationsidéer https://jordbruksverket.se/stod/tillfalliga-stod-utlysningar-och-upphandlingar/anordna-en-tavling-for-att-framja-nya-innovationsideer Pilot och samarbetsprojekt för att förstärka förutsättningarna för ekologisk produktion https://jordbruksverket.se/stod/tillfalliga-stod-utlysningar-och-upphandlingar/pilot-och-samarbetsprojekt-for-att-forstarka-forutsattningarna-for-ekologisk-produktion

Vinnova

Förberedelseprojekt inför internationell ansökan inom hälsa och mat | Vinnova ”Denna utlysning syftar till att stärka svenska aktörers möjligheter att delta i högkvalitativa internationella forsknings- och innovationsprojekt och att förbättra möjligheterna att de ska beviljas internationell finansiering. Internationell finansiering kan sökas inom exempelvis Horisont Europa kluster 1 eller kluster 6, European Innovation Council, Digital eller Eureka. Projekten ska ha bäring på områdena hälsa och/eller mat.” Checkar för innovationsupphandling 2022 – grön omställning | Vinnova ”Denna utlysning riktar sig till upphandlande organisationer som i samband med innovationsupphandling har behov av extern kompetens.”

Tillväxtverket

Tillväxtverket har öppethus dagar from 1 juni. Kontakta dem för att boka tid för att diskutera era projektidéer i förväg. Stärk konkurrenskraft och entreprenörskap – Kommande utlysning – Nu kan ni söka finansiering för insatser som hjälper till att möta de nya förutsättningarna i Norrbotten och Västerbotten och som främjar tillväxt och entreprenörskap. Ansök 1-15 september! https://tillvaxtverket.se/5.72b9c4a11808e720205b0ace.html Hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv – Kommande utlysning – Nu finns det möjlighet att söka finansiering för att hjälpa företagen med affärsutveckling, internationalisering och digitalisering i gles miljö. Ansök 1-15 september https://tillvaxtverket.se/5.72b9c4a11808e720205a8142.html Finansiering till digitala innovationshubbar – Kommande utlysning – Har ni fått medel via EU-programmet Digitala Europas utlysning för Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH),för Övre Norrland? Då kan ansöka om delfinansiering via Europeiska regionala utvecklingsfonden. Ansök 1-15 september! https://tillvaxtverket.se/5.2d6370f51808e9188b9e7a31.html Stärk forskning och innovation – Kommande utlysning – Sök finansiering för insatser som påskyndar och underlättar samhällsomvandlingen och omställningen mot ett grönare och mer innovativt Övre Norrland. Ansök 1-15 september! https://tillvaxtverket.se/5.72b9c4a11808e720205a7934.html Förbättra grön infrastruktur – Kommande utlysning Nu finns det möjlighet att söka finansiering för att stödja utvecklingen till hållbara transporter och grön infrastruktur. Ansök 1-15 september https://tillvaxtverket.se/5.72b9c4a11808e7202054b018.html Bidra till förbättrad infrastruktur – Kommande utlysning – Nu kan ni söka finansiering för insatser som bidrar till förbättrad kapacitet och hållbara transporter i Norrbotten och Västerbotten. Ansök 1-15 september! https://tillvaxtverket.se/5.72b9c4a11808e720205b97b9.html

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.