Aktuella utlysningar juni 2022

Det finns just nu flertalet olika utlysningar för att starta projekt.

Länsstyrelsen i Norrbotten

Utlysning av pengar för projekt inom samarbete för att skapa nya jobb på landsbygden | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

Jordbruksverket

Nya affärsmodeller genom samarbete https://jordbruksverket.se/stod/tillfalliga-stod-utlysningar-och-upphandlingar/nya-affarsmodeller-genom-samarbete Anordna en tävling för att främja nya innovationsidéer https://jordbruksverket.se/stod/tillfalliga-stod-utlysningar-och-upphandlingar/anordna-en-tavling-for-att-framja-nya-innovationsideer Pilot och samarbetsprojekt för att förstärka förutsättningarna för ekologisk produktion https://jordbruksverket.se/stod/tillfalliga-stod-utlysningar-och-upphandlingar/pilot-och-samarbetsprojekt-for-att-forstarka-forutsattningarna-for-ekologisk-produktion

Vinnova

Förberedelseprojekt inför internationell ansökan inom hälsa och mat | Vinnova ”Denna utlysning syftar till att stärka svenska aktörers möjligheter att delta i högkvalitativa internationella forsknings- och innovationsprojekt och att förbättra möjligheterna att de ska beviljas internationell finansiering. Internationell finansiering kan sökas inom exempelvis Horisont Europa kluster 1 eller kluster 6, European Innovation Council, Digital eller Eureka. Projekten ska ha bäring på områdena hälsa och/eller mat.” Checkar för innovationsupphandling 2022 – grön omställning | Vinnova ”Denna utlysning riktar sig till upphandlande organisationer som i samband med innovationsupphandling har behov av extern kompetens.”

Tillväxtverket

Tillväxtverket har öppethus dagar from 1 juni. Kontakta dem för att boka tid för att diskutera era projektidéer i förväg. Stärk konkurrenskraft och entreprenörskap – Kommande utlysning – Nu kan ni söka finansiering för insatser som hjälper till att möta de nya förutsättningarna i Norrbotten och Västerbotten och som främjar tillväxt och entreprenörskap. Ansök 1-15 september! https://tillvaxtverket.se/5.72b9c4a11808e720205b0ace.html Hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv – Kommande utlysning – Nu finns det möjlighet att söka finansiering för att hjälpa företagen med affärsutveckling, internationalisering och digitalisering i gles miljö. Ansök 1-15 september https://tillvaxtverket.se/5.72b9c4a11808e720205a8142.html Finansiering till digitala innovationshubbar – Kommande utlysning – Har ni fått medel via EU-programmet Digitala Europas utlysning för Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH),för Övre Norrland? Då kan ansöka om delfinansiering via Europeiska regionala utvecklingsfonden. Ansök 1-15 september! https://tillvaxtverket.se/5.2d6370f51808e9188b9e7a31.html Stärk forskning och innovation – Kommande utlysning – Sök finansiering för insatser som påskyndar och underlättar samhällsomvandlingen och omställningen mot ett grönare och mer innovativt Övre Norrland. Ansök 1-15 september! https://tillvaxtverket.se/5.72b9c4a11808e720205a7934.html Förbättra grön infrastruktur – Kommande utlysning Nu finns det möjlighet att söka finansiering för att stödja utvecklingen till hållbara transporter och grön infrastruktur. Ansök 1-15 september https://tillvaxtverket.se/5.72b9c4a11808e7202054b018.html Bidra till förbättrad infrastruktur – Kommande utlysning – Nu kan ni söka finansiering för insatser som bidrar till förbättrad kapacitet och hållbara transporter i Norrbotten och Västerbotten. Ansök 1-15 september! https://tillvaxtverket.se/5.72b9c4a11808e720205b97b9.html