Tyskland – exportguide för livsmedel

Tyskland är världens fjärde största ekonomi och Europas största. Men det är också ett land som är fragmenterat, både kulturellt och ekonomiskt, vilket skapar utmaningar för de livsmedelsföretag som vill exportera sina varor till den tyska marknaden.


Sverige, och Norrbotten specifikt, har ett flertal värden som borde vara attraktiva för tyska konsumenter – men hur når vi dem? Med hjälp av samverkansprojektet Nationellt Exportlyft, Region Norrbotten samt den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat har Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten tagit fram det här dokumentet för att hjälpa företag som planerar, funderar på eller är intresserade av att påbörja export till den tyska marknaden.


Samverkansprojektet Nationellt Exportlyft går ut på att företagsfrämjare runt om i Sverige bättre ska samordna och koordinera olika företag som vill exportera varor eller testa den internationella marknaden på olika mässor. Syftet är att främja exporten inom tre nyckelbranscher; KKN, energi samt livsmedel.

Författare: Pelle Johansson, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Samverkanspartner: Region Norrbotten, Nära Mat/Länsstyrelsen i Norrbotten och Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Projekt Samordning Nära Mat 2017-2020

Denna pdf är tyvärr INTE tillgänglighetsanpassad ännu.